Egészségügy és a strukturális alapok

Strukturális alapok

Az európai uniós polgárok egészsége és foglalkoztathatósága szorosan összefügg a gazdasági növekedéssel és a szociális védelemmel. Az egészségügyi beruházások tehát rendkívül fontosak ahhoz, hogy gondoskodni lehessen az uniós polgárok jólétéről és egészségéről, valamint az EU tágabb értelembe vett stabilitásáról. 

Az EU kohéziós politikája és az egészségügy

Az Európai Unió kohéziós politikája az európai régiók közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket hivatott csökkenteni – elsősorban az európai strukturális és beruházási alapok (ESB-alapok) révén. Elismert tény, hogy az egészségügyi beruházások meghatározóak egy régió fejlettsége és versenyképessége szempontjából. Beruházásaihoz az egészségügyi ágazat az alábbiak révén részesül az európai strukturális és beruházási alapok forrásaiból:

  • Európai Regionális Fejlesztési Alap – egészségügyi infrastruktúrák és gyógyászati berendezések finanszírozásához, e-egészségügyi fejlesztésekhez, kutatásokhoz, valamint a kkv-k támogatásához biztosít forrásokat;
  • Európai Szociális Alap – forrásai a tevékeny és egészséges időskor biztosítására, egészségfejlesztésre, az egészségügyi egyenlőtlenségek kiegyenlítésére, az egészségügyben dolgozók támogatására és a közigazgatási kapacitás növelésére fordíthatók.

Ki kezeli az európai strukturális és beruházási alapokat?

Az egészségügyi ágazatot érintő beruházásokról a tagállamok döntenek, azokat ők határozzák meg és hajtják végre; az Európai Bizottság azzal járul hozzá a tagállamok munkájához, hogy növeli mozgásterüket a strukturális alapoknak az egészségügy terén való felhasználásában, és ösztönzi a bevált módszerek megosztását.

A Bizottság koordinálja a finanszírozási módozatokat és a kiemelt finanszírozási területeket az egyes uniós országokkal, majd ez utóbbiak felelnek a beruházások nemzeti szintű végrehajtásáért. A kedvezményezettek lehetnek közigazgatási szervek, magánszektorbeli szervezetek (különösen kisvállalkozások), egyetemek, nem kormányzati szervezetek és szövetségek.

Hogyan lehet pályázni az európai strukturális és beruházási alapokból nyújtott finanszírozásra?

Az európai strukturális és beruházási alapokból egészségügyi beruházások céljaira felhasználható források a 2014–2020-as időszakban

Egy, az egészségügyi rendszerekkel kapcsolatos reflexiós folyamat során a tagállamok 2013-ban meghatározták azokat a tényezőket, amelyek növelik a strukturális alapok egészségügyi beruházásokra való felhasználásának hatékonyságát.

A folyamat eredményeként készült, Az európai strukturális és beruházási alapok egészségügyi beruházásokra való felhasználásának feltérképezése című dokumentum elemzést ad a 2014–2020-as programozási időszakra előirányzott finanszírozásokról és az egyes tagállamok operatív programjairól. A rendelkezésre álló Technikai és vezetői eszköztár bemutatja az európai strukturális és beruházási alapok eszközeit és mechanizmusait, a beruházások értékelésének módját, a pályázati felhívásokat, az indikátorokat, valamint az egészségügyi ellátásban megjelenő új fogalmakat és modelleket.

Az ESBA-projektek különböző egészségpolitikai célok eléréséhez járulnak hozzá, köztük a következőkhöz:

  • az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása;
  • a hatékony és rugalmas egészségügyi rendszerek kiépítését szolgáló reformfolyamatok támogatása;
  • e-egészségügyi/digitális megoldások alkalmazása, különösen azoké, amelyek a digitális egységes piachoz kapcsolódnak, valamint e megoldások tagállamokon belüli és közötti interoperabilitása;
  • az egészség- és élettudományi kutatás és innováció előmozdítása;
  • tevékeny és egészséges időskor térnyerése, egészségfejlesztés és betegségmegelőzés;
  • az egészségügyi dolgozók képzése, élethosszig tartó tanulása, munkaerőtervezés és -megtartás az egészségügyben.

Sikeres ESBA-projektek az egészségügy területén – tematikus bontásban

Kapcsolódó információk