Funding

Strukturni fondovi

Zdravlje i mogućnosti zapošljavanja građana Unije usko su povezani s gospodarskim rastom i socijalnom zaštitom. Ulaganje u zdravlje stoga je ključno za osiguravanje blagostanja i dobrobiti građana Unije i širu stabilnost Unije. 

Kohezijska politika EU-a i zdravlje

Cilj je kohezijske politike EU-a smanjiti gospodarske i socijalne nejednakosti među regijama u Europi, ponajprije s pomoću europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Zdravstveni sektor, koji je priznat kao važan čimbenik regionalnog razvoja i konkurentnosti, sredstva ESIF-a prima putem:

 • Europskog fonda za regionalni razvoj – financiranje zdravstvene infrastrukture i opreme, e-zdravstva, istraživanja i pružanje potpore malim i srednjim poduzećima
 • Europskog socijalnog fonda – financiranje zdravstvenih aktivnosti povezanih s aktivnim i zdravim starenjem, promicanjem zdravlja, borbom protiv zdravstvenih nejednakosti, potporom zdravstvenom osoblju i jačanjem kapaciteta javne uprave.

Tko upravlja ESIF-om

Države članice same odlučuju o ulaganjima u zdravstvenom sektoru, definiraju ih i provode, a Europska komisija zajedno s njima radi na jačanju njihovih kapaciteta upravljanja strukturnim fondovima u području zdravlja i potiče razmjenu najbolje prakse.

Načini financiranja i tematski prioriteti koordiniraju se s pojedinim državama članicama, koje su zatim odgovorne za provedbu ulaganja na nacionalnoj razini. Korisnici su javna tijela, organizacije u privatnom sektoru (osobito mala poduzeća), sveučilišta, nevladine organizacije i udruge.

Kako se prijaviti za sredstva ESIF-a

 • Potencijalni korisnici trebaju proučiti pozive na podnošenje prijedloga koje objavljuju nadležna nacionalna upravljačka tijela i izravno se na njih prijaviti.
 • Vodič Europske komisije sadržava informacije o odgovarajućim kriterijima i koracima.
 • Pregledajte programe ESIF-a u svojoj državi/regiji i saznajte je li vaša projektna ideja obuhvaćena nekim od prioritetnih područja.

Sredstva ESIF-a za zdravlje u razdoblju 2014. – 2020.

U okviru postupka razmatranja zdravstvenih sustava 2013. definirani su zajednički čimbenici uspjeha u učinkovitom korištenju strukturnih fondova za zdravlje.

Kao rezultat toga nastao je pregled korištenja sredstava ESIF-a za zdravlje u kojem se analizira planirano financiranje u razdoblju 2014. – 2020. i operativni programi pojedinih država članica. Tehničkim priručnikom obuhvaćene su sljedeće teme: instrumenti i mehanizmi, ocjenjivanje ulaganja, pozivi na podnošenje prijedloga, pokazatelji te novi pojmovi i modeli u području zdravstvene skrbi.

Projekti ESIF-a pridonose raznim ciljevima zdravstvene politike, kao što su:

 • poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi
 • potpora procesima reformi u izgradnji učinkovitih i otpornih zdravstvenih sustava
 • prihvaćanje rješenja e-zdravstva / digitalnih rješenja, posebice u vezi s jedinstvenim digitalnim tržištem i interoperabilnost tih rješenja unutar država članica i među njima
 • istraživanje i inovacije u području zdravstvenih i bioloških znanosti
 • aktivno i zdravo starenje, zdravlje i prevencija bolesti
 • zdravstveno osoblje (osposobljavanje, cjeloživotno učenje, planiranje i zadržavanje osoblja).

Ovdje možete pronaći primjere projekata ESIF-a za zdravlje po tematskim skupinama.

Povezane informacije