Sundhed og strukturfonde

Strukturfondene

EU-borgernes sundhed og beskæftigelsesegnethed går hånd i hånd med økonomisk vækst og social sikring. Derfor er investeringer i sundhed afgørende, hvis vi skal sikre deres velstand og velfærd og dermed stabiliteten i EU. 

EU's samhørighedspolitik og sundhed

Målet med EU's samhørighedspolitik er at mindske de økonomiske og sociale forskelle mellem regionerne i Europa – hovedsagelig gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF). Sundhedssektoren anerkendes i stigende grad som et vigtigt aktiv for regional udvikling og konkurrenceevne og er berettiget til støtte fra ESIF til investeringer inden for forskellige områder:

 • Den Europæiske Fond for Regionaludvikling – finansierer sundhedsinfrastruktur og medicinsk udstyr, e-sundhed, forskning og støtte til SMV'er.
 • Den Europæiske Socialfond – finansierer sundhedsaktiviteter forbundet med aktiv og sund aldring, sundhedsfremme og bekæmpelse af uligheder på sundhedsområdet, støtte til sundhedspersonale og styrkelse af den offentlige forvaltnings kapacitet.

Hvem forvalter ESI-fondene?

Det er de enkelte EU-lande, der beslutter, fastlægger og gennemfører investeringer i sundhedssektoren, men Europa-Kommissionen hjælper dem med at styrke deres evne til at forvalte midlerne fra fondene på sundhedsområdet og tilskynder dem til at udveksle god praksis.

Tilskudsformerne og de prioriterede indsatsområder koordineres med medlemslandene, som derefter er ansvarlige for gennemførelsen af investeringerne hos sig selv. Modtagerne af støtte fra ESI-fondene omfatter offentlige organer, organisationer i den private sektor (især små virksomheder), universiteter, NGO'er og forskellige sammenslutninger.

Sådan søger du om støtte fra ESI-fondene

 • Potentielle støttemodtagere skal læse de indkaldelser af projektforslag, der offentliggøres af de relevante nationale forvaltningsmyndigheder og ansøge direkte til dem.
 • I Europa-Kommissionens vejledning kan du læse om adgangskriterierne og de trin, ansøgerne skal følge.
 • Tjek ESIF-programmer i dit land/din region for at se, om din projektidé falder ind under de prioriterede områder.

Finansiering af sundhed under ESI-fondene for 2014-2020

Som led i en refleksionsproces i 2013 vedrørende sundhedssystemer blev der defineret en række fælles succeskriterier for effektiv udnyttelse af strukturfondene til sundhed.

Det har resulteret i en kortlægning af brugen af ESI-fondene på sundhedsområdet, som analyserer den planlagte finansiering for 2014-2020 og de enkelte EU-landes operationelle programmer. Den tekniske og forvaltningsmæssige værktøjskasse omfatter instrumenterne og mekanismerne i ESI-fondene, vurderinger af investeringer, indkaldelser af forslag, indikatorer og nye idéer til og modeller for sundhedspleje.

ESIF-projekterne har understøttet en række politiske prioriteter som:

 • Forbedret adgang til sundhedspleje
 • Styrkelse af reformprocessen i retning af effektive og robuste sundhedssystemer
 • Øget brug af e-sundhed/digitale løsninger, navnlig i relation til det digitale indre marked, og et forbedret samspil mellem disse løsninger inden for og på tværs af EU-landene
 • Styrkelse af forskning og innovation inden for sundhed og biovidenskab
 • Aktiv og sund aldring og sygdomsforebyggelse
 • Bedre vilkår for sundhedspersonale (uddannelse, livslang læring, planlægning af arbejdsstyrken og fastholdelse af medarbejdere).

Find eksempler på ESIF-sundhedsprojekter efter tematisk blok.

Se også