Sănătatea şi fondurile structurale

Programul UE în domeniul sănătății

UE este obligată să se asigure că sănătatea umană este protejată în cadrul tuturor domeniilor sale de politică și să coopereze cu statele membre pentru a îmbunătăți sănătatea publică, pentru a preveni bolile și pentru a elimina sursele de pericol la adresa sănătății fizice și mintale.

Programul UE în domeniul sănătății definește strategia pentru garantarea unei asistențe medicale și a unei stări bune de sănătate. Aceasta se încadrează în strategia globală Europa 2020 pentru o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, care să promoveze creșterea pentru toți. Pentru ca acest lucru să fie posibil, o condiție esențială este ca cetățenii să aibă o stare bună de sănătate. Programul se concentrează pe priorități majore ale Comisiei, precum:

 • Locuri de muncă, investiții și creștere economică (sănătatea populației și serviciile de asistență medicală ca factor productiv pentru creștere și locuri de muncă)
 • Piața internă (pentru produse farmaceutice, dispozitive medicale, directiva privind asistența medicală transfrontalieră și evaluarea tehnologiei medicale)
 • Piața unică digitală (inclusiv e-sănătatea)
 • Justiția și drepturile fundamentale (combaterea inegalităților în materie de sănătate)
 • Politica privind migrația
 • Securitatea (pregătirea reacției și gestionarea amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății)

Ce este programul în domeniul sănătății?

Programul în domeniul sănătății este un instrument de finanțare care sprijină cooperarea între țările UE și definirea și desfășurarea activităților UE în domeniul sănătății. Baza juridică pentru programul în domeniul sănătății este convenită cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru o perioadă de câțiva ani.

Al treilea program în domeniul sănătății (2014-2020)

Regulamentul (UE) nr. 282/2014 reprezintă baza juridică pentru actualul program în domeniul sănătății. Cu un buget de 449,4 milioane EUR și 23 de domenii prioritare, programul în domeniul sănătății are patru obiective specifice:

 1. să promoveze sănătatea, să prevină bolile și să favorizeze adoptarea unor stiluri de viață sănătoase, prin integrarea chestiunilor legate de sănătate în toate politicile
 2. să îi protejeze pe cetățeni de amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății
 3. să contribuie la dezvoltarea unor sisteme de sănătate inovatoare, eficiente și sustenabile
 4. să faciliteze accesul la asistență medicală mai sigură și de mai bună calitate pentru cetățenii Uniunii.

Programele anterioare ale UE în domeniul sănătății

Primele două programe în domeniul sănătății (2008-2013 și 2003-2007) au generat cunoștințe și dovezi care au servit ca bază pentru elaborarea unor politici bine documentate și au încurajat cercetarea. Este vorba, printre altele, despre bune practici, instrumente și metodologii benefice atât pentru comunitățile din domeniul sănătății publice, cât și pentru cetățeni (de exemplu, îmbunătățirea testelor de diagnostic, sprijinirea țărilor UE în elaborarea planurilor naționale în domeniul cancerului, îmbunătățirea îngrijirii pacienților).

Cum funcționează?

Programul este implementat prin intermediul programelor anuale de lucru, care reflectă domeniile prioritare de acțiune stabilite de comun acord cu țările membre și criteriile pentru finanțarea acțiunilor în cadrul acestuia. Pe această bază, Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA) organizează cereri de propuneri pentru proiecte și granturi de funcționare, precum și cereri de oferte și de acțiuni comune. Granturile directe sunt semnate cu organizații internaționale active în domeniul sănătății.

Propunerile sunt evaluate de CHAFEA, cu sprijinul experților externi. Aceștia sunt selectați în urma lansării unor cereri de exprimare a interesului.

Pentru informații suplimentare, faceți clic aici.

Cine poate participa?

Participă toate țările UE, Islanda, Norvegia, Serbia, Moldova și Bosnia și Herțegovina, ceea ce înseamnă că entitățile înregistrate acolo pot participa, de asemenea, la cererile de propuneri.

Sunt încurajate să se implice și organizații din alte țări, chiar dacă nu pot beneficia de finanțare. Participarea este deschisă unei game largi de organizații, printre care:

 • autorități publice
 • organisme din sectorul public, în special instituții din domeniul cercetării și sănătății
 • instituții de învățământ superior
 • ONG-uri

Mecanisme de finanțare

Există două mecanisme principale de finanțare: granturi și proceduri de ofertare. Granturi pentru proiecte, granturi de funcționare, granturi directe cu organizații internaționale și granturi pentru autorități și organisme din UE în cadrul acțiunilor cofinanțate (denumite acțiuni comune).

Tipul de finanțare pentru fiecare acțiune este stabilit anual în planul de lucru. Dacă nu se indică altfel (de exemplu, în procedurile de ofertare), principiul de bază este cel al finanțării comune, granturile acordate de Comisie acoperind un anumit procent din costurile totale.

Participarea la cererile de propuneri

Toate informațiile privind modalitățile de participare la programul în domeniul sănătății, împreună cu formularele aferente, sunt disponibile pe site-ul CHAFEA.

Pentru detalii și sugestii puteți contacta punctul focal național.