Gezondheid en structuurfondsen

EU-Gezondheidsprogramma

De EU moet bij al haar beleid rekening houden met de bescherming van de gezondheid en met de EU-landen samenwerken om de volksgezondheid te verbeteren, ziekten te voorkomen en bedreigingen voor de lichamelijke en de geestelijke gezondheid tegen te gaan.

Het EU-gezondheidsprogramma beschrijft de strategie voor een goede gezondheid en gezondheidszorg. Die wordt meegenomen in de algemene Europa 2020-strategie, die de economie van de EU slim, duurzaam en inclusief moet maken. Dat kan alleen als de bevolking in goede gezondheid verkeert. Het programma is gericht op de belangrijkste prioriteiten van de Commissie, zoals:

 • Banen, groei en investeringen (volksgezondheid en gezondheidsdiensten als productieve factor voor groei en werkgelegenheid)
 • Interne markt (voor farmaceutische producten, medische hulpmiddelen, de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg, en Health Technology Assessment)
 • Digitale eengemaakte markt (met inbegrip van e-gezondheidszorg)
 • Justitie en grondrechten (bestrijding van ongelijkheid op gezondheidsgebied)
 • Migratiebeleid
 • Veiligheid (paraatheid en beheersing van ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen).

Wat is het gezondheidsprogramma?

Het gezondheidsprogramma is een financieringsinstrument dat de samenwerking tussen de EU-landen bevordert en EU-activiteiten op gezondheidsgebied ondersteunt. De rechtsgrondslag voor het gezondheidsprogramma is overeengekomen met het Europees Parlement en de Raad voor een periode van meerdere jaren.

Derde gezondheidsprogramma (2014-2020)

Verordening (EU) nr. 282/2014 is de rechtsgrondslag voor het huidige gezondheidsprogramma. Met een budget van 449,4 miljoen euro, verdeeld over 23 prioritaire gebieden, heeft het gezondheidsprogramma vier specifieke doelstellingen:

 1. Gezondheid bevorderen, ziekten voorkomen en een gezonde levensstijl aanmoedigen door gezondheid ook in andere beleidsterreinen te integreren
 2. EU-burgers tegen ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen beschermen
 3. Innovatieve, efficiënte en duurzame gezondheidszorgstelsels
 4. Een kwalitatief hoogstaande en veilige gezondheidszorg voor alle EU-burgers

Vorige gezondheidsprogramma’s

De inzichten en resultaten die bij de vorige twee gezondheidsprogramma’s van 2008-2013 en 2003-2007 zijn verzameld, hebben gediend als basis voor geïnformeerde besluitvorming en verder onderzoek. Het ging daarbij onder andere om goede werkwijzen, hulpmiddelen en methoden die voordelen opleveren, zowel voor de gezondheidssector als voor burgers (bijv. betere diagnostische tests, steun aan EU-landen bij de ontwikkeling van nationale actieplannen tegen kanker, betere patiëntenzorg).

Hoe werkt het?

Het programma wordt uitgevoerd met behulp van jaarlijkse werkprogramma’s met prioritaire maatregelen die telkens met de EU-landen worden afgesproken op basis van financieringscriteria. Het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding (Chafea) publiceert oproepen tot het indienen van voorstellen voor projecten en exploitatiesubsidies, oproepen voor gezamenlijke acties en aanbestedingen. Directe subsidies worden samen met internationale organisaties die actief zijn op het gebied van gezondheid toegekend.

Voorstellen worden geëvalueerd door het Chafea, bijgestaan door externe deskundigen. Deze externe deskundigen worden geselecteerd via een uitnodiging tot het indienen van blijken van belangstelling.

Meer informatie

Wie kan deelnemen?

Alle EU-landen, plus IJsland, Noorwegen, Servië, Moldavië en Bosnië en Herzegovina nemen deel, wat betekent dat in die landen geregistreerde entiteiten in aanmerking komen voor deelname aan de oproepen tot het indienen van voorstellen.

Organisaties uit andere landen worden ook aangemoedigd om mee te doen, maar zij komen niet in aanmerking voor financiering. Allerlei organisaties kunnen meedoen, zoals:

 • overheidsinstanties
 • overheidsorganen, met name onderzoeksinstellingen en instellingen voor gezondheidszorg
 • universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs
 • ngo's

Financieringsmechanismen

Er zijn twee belangrijke financieringsmechanismen: subsidies en aanbestedingen. Subsidies voor projecten, exploitatiesubsidies, directe subsidies aan internationale organisaties en subsidies voor EU-instanties en -organen voor acties waaraan de EU meebetaalt (“gezamenlijke acties”).

Welk soort financiering voor elke actie beschikbaar is, staat elk jaar beschreven in het werkprogramma. Tenzij anders vermeld (bijv. bij aanbestedingen), gaat het om cofinanciering, waarbij de subsidie van de Commissie een bepaald percentage van de totale kosten dekt.

Aanvraagprocedure

Alle informatie over deelname aan het gezondheidsprogramma, inclusief aanvraagformulieren, vindt u op de website van het Chafea.

Voor meer hulp en advies kunt u terecht bij uw nationale contactpunt.