Egészségügy és a strukturális alapok

Az EU egészségügyi programja

Az Európai Uniónak valamennyi szakpolitikai tevékenysége során biztosítania kell az emberek egészségének védelmét, és az uniós országokkal együtt azon kell munkálkodnia, hogy javítsa a közegészségügy helyzetét, csökkentse a megbetegedések számát, valamint szüntesse meg a testi és szellemi egészséget fenyegető veszélyforrásokat.

Az egészségügyi program körvonalazza azt a stratégiát, amellyel az EU gondoskodni kíván az egészégmegőrzésről és a színvonalas egészségügyi ellátásról. Mindez az Európa 2020 stratégia átfogó kereteibe illeszkedik. Ez utóbbi arra irányul, hogy az EU intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá váljon, amely biztosítja, hogy mindenkinek előnye származzon a gazdasági növekedésből – és ennek egyik előfeltétele a lakosság jó egészségi állapota. Az egészségügyi program a Bizottság fő prioritásaira összpontosul, egyebek mellett a következőkre:

 • növekedés, foglalkoztatás és beruházás (a lakosság egészsége és az egészségügyi szolgáltatások mint a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából lényeges termelési tényezők);
 • belső piac (gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv, és egészségügyi technológiaértékelés);
 • digitális egységes piac (pl. e-egészségügy);
 • jogérvényesülés és alapvető jogok (küzdelem az egészségi egyenlőtlenségek ellen);
 • migrációs politika;
 • biztonság (felkészültség és a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek kezelése).

Mi az egészségügyi program?

Az egészségügyi program az uniós országok közötti együttműködés támogatását, valamint az európai uniós egészségügyi tevékenységek megalapozását és fejlesztését szolgáló finanszírozási eszköz. Az egészségügyi program több évre szóló jogalapját az Európai Parlament és a Tanács együtt fogadja el.

Harmadik egészségügyi program (2014–2020)

Az aktuális egészségügyi program jogalapját a 282/2014/EU rendelete képezi. A 449,4 millió eurós költségvetésből gazdálkodó és 23 prioritási területet felölelő egészségügyi program négy konkrét célkitűzést szolgál:

 1. elő kell mozdítania az egészségfejlesztést, a betegségmegelőzést, valamint az egészséges életmód térnyerését, beépítve az egészségügyi szempontokat az összes szakpolitikába;
 2. meg kell védenie az uniós polgárokat a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szemben;
 3. hozzá kell járulnia innovatív, hatékony és fenntartható egészségügyi rendszerek kiépítéséhez;
 4. elő kell segítenie, hogy az uniós polgárok minél könnyebben jussanak egészségügyi ellátáshoz, és hogy ez az ellátás színvonalas és megbízható legyen.

Korábbi egészségügyi programok

A két korábbi, a 2008–2013-as és a 2003–2007-es egészségügyi program hasznos ismereteket és adatokat eredményezett, amelyek lehetővé tették a tájékozott politikai döntéshozatalt, és további kutatásokhoz szolgáltak alapul.Az egyebek közt bevált módszereket, eszközöket és módszertani anyagokat tartalmazó tudáshalmaz hozzájárult ahhoz (pl. a diagnosztikai tesztek javítása, a rákbetegséggel kapcsolatos nemzeti cselekvési tervek kidolgozásához a tagállamok részére nyújtott támogatás, a betegellátás javítása révén), hogy mind a közegészségügyben érdekeltek, mind az állampolgárok profitáljanak a programból.

Hogyan működik a gyakorlatban?

Az egészségügyi program a tagállamokkal közösen kidolgozott, bizonyos számú évente meghatározott prioritási tevékenységet és a finanszírozás kritériumait rögzítő éves munkaprogramok révén valósul meg. Az éves munkaprogram alapján a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) projektekre és működési támogatásra vonatkozó pályázati felhívásokat, együttes fellépési és ajánlati felhívásokat tesz közzé. Az EU közvetlen támogatási megállapodásokat ír alá nemzetközi egészségügyi szervezetekkel.

A pályázatokat a CHAFEA értékeli, külső szakértők segítségével. A külső szakértők kiválasztása szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívások útján történik.

További információk

Ki jogosult a részvételre?

Az egészségügyi programban az uniós országok mellett Izland, Norvégia, Szerbia, Moldova és Bosznia-Hercegovina vesz részt. Ez azt jelenti, hogy az ezekben az országokban bejegyzett szervezeteknek jogukban áll részt venni a program keretében kiírt pályázati felhívásokban.

A program más országok szervezetei előtt is nyitva áll, finanszírozásban azonban nem részesülhetnek. Részvételre a szervezetek széles körének van lehetősége, köztük a következőknek:

 • hatóságok;
 • közszektorbeli szervek, ezen belül kutatóintézetek és egészségügyi intézmények;
 • egyetemek és más felsőoktatási intézmények;
 • civil szervezetek.

Finanszírozási mechanizmusok

A két alapvető finanszírozási mechanizmus a támogatás és a közbeszerzés. A támogatás lehet projekt- vagy működési támogatás, nemzetközi szervezeteknek nyújtott közvetlen támogatás vagy társfinanszírozott tevékenységek (úgynevezett együttes fellépések) keretében EU-beli hatóságoknak és szervezeteknek nyújtott támogatás.

Az egyes tevékenységekre rendelkezésre álló finanszírozás típusát minden évben a munkaprogram határozza meg. Eltérő rendelkezés (például közbeszerzési felhívás) hiányában a közös finanszírozás az alapelv, vagyis a Bizottság által nyújtott támogatás a teljes költség bizonyos százalékára terjed ki.

A pályázás folyamata

A CHAFEA honlapja minden fontos tudnivalót tartalmaz arról, hogyan lehet részt venni az egészségügyi programban. A honlapon a pályázati/jelentkezési űrlapok is megtalálhatók.

Ha további segítségre vagy tanácsra van szüksége, forduljon bizalommal a Nemzeti Kapcsolattartó Pont munkatársaihoz.