Egészségügy és a strukturális alapok

Szakpolitika

Az uniós alapító szerződés előírja, hogy az EU valamennyi szakpolitikai tevékenysége során biztosítsa az emberek egészségének védelmét, és hogy az uniós országokkal együttműködve javítsa a közegészségügy helyzetét, csökkentse a megbetegedések számát, valamint szüntesse meg a testi és szellemi egészséget fenyegető veszélyforrásokat.

Az EU egészségügyi stratégiája („Együtt az egészségért”) az átfogóbb Európa 2020 stratégia végrehajtásához is hozzájárul. Az Európa 2020 stratégia azt hivatott elérni, hogy az EU olyan intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá váljon, amely biztosítja, hogy mindenkinek előnye származzon a gazdasági növekedésből – ennek pedig egyik előfeltétele a lakosság jó egészségi állapota.

A harmadik egészségügyi program (2014–2020)

A program 4 átfogó célt szolgál. Arra irányul, hogy:

  1. előmozdítsa az egészségfejlesztést, segítse a betegségmegelőzést, és támogassa az egészséges életmódnak kedvező környezet megteremtését, figyelembe véve azt az elvet, hogy az egészségügyi szempontokat valamennyi szakpolitikába be kell építeni;
  2. védje az uniós polgárokat a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szemben;
  3. hozzájáruljon innovatív, hatékony és fenntartható egészségügyi rendszerek kiépítéséhez;
  4. elősegítse, hogy az uniós polgárok minél könnyebben jussanak egészségügyi ellátáshoz, és hogy ez az ellátás jobb és megbízhatóbb legyen.

A harmadik uniós egészségügyi program az Európai Bizottság fő eszköze az uniós egészségügyi stratégia végrehajtására. A program éves munkatervek révén valósul meg, amelyek meghatározzák a prioritást jelentő területeket és a program keretében nyújtott finanszírozás kritériumait. A harmadik egészségügyi program teljes költségvetése 449,4 millió euró.

Az egészségügyi programot a Bizottság irányítja a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) segítségével.

Értékelések

Nyilvános konzultáció a 3. egészségügyi program (2014–2020) félidős értékeléséről

Uniós egészségügyi program: 2008–2013

A korábbi uniós egészségügyi program 2008 és 2013 között nyújtott finanszírozást különféle projektekhez és tevékenységekhez. A program éves célkitűzései megegyeztek az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel: befektetni az egészségügybe és kezelni a népesség elöregedéséből adódó problémákat.

Az EU minden évben munkatervben rögzítette a finanszírozási feltételeket, majd pályázati felhívásokat tett közzé projektek, konferenciák és együttes fellépések finanszírozása, valamint működési támogatások odaítélése céljából.

Az érdekelt felek pályázatot nyújthattak be a felhívásokra. A beérkezett pályázatok alapos vizsgálata után a Bizottság kiválasztotta a támogatandó projekteket. Ezt követően közzétette a honlapján a támogatásról szóló határozatokat.

A program végrehajtásában a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) segítette a Bizottságot.