Здравеопазване и структурни фондове

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Zdravstveni program EU-a

EU je dužan zajamčiti zaštitu ljudskog zdravlja u okviru svih svojih politika te surađivati s državama članicama EU-a u cilju poboljšanja javnog zdravlja, sprečavanja bolesti ljudi i uklanjanja izvora opasnosti za fizičko i duševno zdravlje.

U zdravstvenom programu EU-a iznosi se strategija za ostvarivanje dobrog zdravlja i kvalitetne zdravstvene skrbi. Programom se pridonosi cjelokupnoj Strategiji Europa 2020. čija je svrha gospodarstvo EU-a pretvoriti u pametno, održivo i uključivo gospodarstvo koje promiče rast za sve, a jedan od preduvjeta je dobro zdravlje. Program je usmjeren na glavne prioritete Komisije, i to:

 • radna mjesta, rast i ulaganja (zdravlje stanovništva i usluge zdravstvene skrbi kao produktivni čimbenik rasta i otvaranja radnih mjesta)
 • unutarnje tržište (farmaceutski proizvodi, medicinski proizvodi, direktiva o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi i procjena zdravstvenih tehnologija)
 • jedinstveno digitalno tržište (uključujući e-zdravstvo)
 • pravosuđe i temeljna prava (borba protiv nejednakosti u području zdravlja)
 • migracijsku politiku
 • sigurnost (pripravnost za ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju i upravljanje njima).

Što je zdravstveni program?

Zdravstveni program instrument je financiranja kojim se podupire suradnja među državama članicama EU-a i razvoj djelatnosti zdravstvene zaštite EU-a. Pravnu osnovu zdravstvenog programa dogovorili su Europski parlament i Vijeće na rok od sedam godina.

Treći zdravstveni program (2014. – 2020.)

Uredba (EU) 282/2014 pravna je osnova tekućeg zdravstvenog programa. Zdravstveni program raspolaže proračunom od 449,4 milijuna EUR, obuhvaća 23 prioritetna područja i namijenjen je ostvarivanju posebnih ciljeva:

 1. Promicanje zdravlja, prevencija bolesti i poticanje zdravog načina života, uzimajući u obzir načelo „zdravlje u svim politikama”;
 2. Zaštita građana EU-a od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju;
 3. Doprinos inovativnim, učinkovitim i održivim zdravstvenim sustavima;
 4. Lakši pristup boljoj i sigurnijoj zdravstvenoj skrbi za građane EU-a.

Prethodni zdravstveni programi

U okviru dva prethodna zdravstvena programa (u razdobljima 2008. – 2013. i 2003. – 2007.) dobivena su korisna znanja i dokazi koji su poslužili kao temelj za informirano donošenje politika i daljnja istraživanja. Riječ je o najboljoj praksi, alatima i metodologijama kojima se osiguravaju koristi zajednicama za javno zdravlje i izravno građanima (npr. u pogledu unaprjeđenja dijagnostičkih testova, pružanja potpore državama članicama u razvoju nacionalnih akcijskih planova za suzbijanje raka, poboljšanja skrbi o pacijentima itd.).

Funkcioniranje programa

Program se provodi u okviru godišnjih planova rada koji se dogovaraju s državama članicama, a odnose se na određena prioritetna djelovanja i kriterije za financiranje djelovanja u okviru programa. Na temelju toga Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea) organizira pozive na podnošenje prijedloga za projekte i bespovratna sredstva za poslovanje te pozive na zajedničko djelovanje i javne natječaje. Ugovori o izravnim bespovratnim sredstvima sklapaju se s međunarodnim organizacijama koje djeluju u području zdravlja.

Prijedloge ocjenjuje Chafea uz pomoć vanjskih stručnjaka. Vanjski stručnjaci odabiru se pozivima na iskaz interesa.

Za više informacija kliknite ovdje.

Tko može sudjelovati?

Sudjeluju sve države članice EU-a, Island, Norveška, Srbija, Moldova te Bosna i Hercegovina, što znači da subjekti koji su u tim zemljama registrirani imaju pravo sudjelovanja u pozivima na podnošenje prijedloga.

Na sudjelovanje se potiču i organizacije iz drugih zemalja, ali one ne mogu dobiti financiranje. U programu mogu sudjelovati razne organizacije, uključujući:

 • javna tijela
 • tijela javnog sektora, a posebno istraživačke i zdravstvene ustanove
 • sveučilišta i visokoškolske ustanove
 • nevladine organizacije.

Mehanizmi financiranja

Dva su glavna mehanizma financiranja: bespovratna sredstva i javni natječaji. Bespovratna sredstva za projekte, bespovratna sredstva za poslovanje, izravna bespovratna sredstva s međunarodnim organizacijama i bespovratna sredstva tijelima EU-a za sufinancirano djelovanje (tzv. zajedničko djelovanje).

Oblici dostupnog financiranja za svako djelovanje utvrđuju se svake godine u planu rada. Osim ako je drukčije navedeno (npr. u natječaju), osnovno je načelo zajedničkog financiranja, pri čemu se bespovratnim sredstvima Komisije pokriva određeni postotak ukupnih troškova.

Postupak prijave

Sve informacije o sudjelovanju u zdravstvenom programu i obrasci za prijavu dostupni su na web-mjestu agencije Chafea.

Za dodatnu pomoć i savjete obratite se vašoj nacionalnoj kontaktnoj točki.