Strukturfonderna och folkhälsa

Investeringsplanen

Investeringsplanen för Europa ska stärka konkurrenskraften och främja investeringar i EU och på så vis bidra till jobb och hållbar tillväxt.

Europeiska fonden för strategiska investeringar

Investeringsplanens stomme utgörs av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som är ett partnerskap mellan kommissionen och Europeiska investeringsbanksgruppen. Fonden erbjuder finansiella garantier värda 500 miljarder euro fram till 2020.

Enligt Efsi-förordningen ska länderna satsa på nya hälso- och sjukvårdslösningar, läkemedel och social infrastruktur, och på så vis bidra till EU:s mål om tillväxt, jobb och konkurrenskraft.

Genomförandet av investeringsplanen

Förslag om investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn ska skickas till Europeiska investeringsbanken (EIB). Ansökningarna utvärderas gemensamt av EIB och Efsis investeringskommitté.

Investeringsplanen omfattar också följande initiativ för att underlätta investeringar: