Zdravje in strukturni skladi

Naložbeni načrt

Naložbeni načrt za Evropo je namenjen izboljšanju konkurenčnosti in naložb v EU ter posledično zaposlovanju in trajnostni gospodarski rasti.

Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI)

Temelj naložbenega načrta za Evropo je Evropski sklad za strateške naložbe, tj. partnerstvo Evropske komisije in Skupine EIB: v triletnem obdobju ponuja finančno poroštvo v višini 315 milijard evrov za naložbe; z dodatnimi 500 milijardami evrov so ga zdaj podaljšali do leta 2020.

Po uredbi o skladu EFSI so prednostna področja vlaganja nove zdravstvene rešitve, zdravila in družbena infrastruktura. Evropski zdravstveni sektor z naložbami na teh področjih uresničuje prizadevanja naložbenega načrta za gospodarsko rast, zaposlovanje in konkurenčnost.

Izvajanje naložbenega načrta

Predloge naložbenih projektov v zdravstvenem sektorju je treba poslati Evropski investicijski banki (EIB). Naložbene projekte skupaj ocenita EIB in investicijski odbor EFSI.

Naložbeni načrt obsega še regulativne ukrepe, ki odpravljajo ovire za naložbe, in ciljno usmerjeni pobudi, ki pospešujeta vlaganje:

  • evropsko svetovalno vozlišče za naložbe – skupna pobuda Evropske komisije in Evropske investicijske banke, ki vlagateljem in nosilcem projektov svetuje glede projekta, zmogljivosti in financiranja.
  • evropski portal naložbenih projektov – nov portal, ki omogoča nosilcem projektov iz javnega in zasebnega sektorja EU predstaviti svoje projekte in privabiti potencialne vlagatelje z vsega sveta.