Sănătatea şi fondurile structurale

Planul de investiții

Planul de investiții pentru Europa urmărește să consolideze competitivitatea și să promoveze investițiile în UE, contribuind la crearea de locuri de muncă și la o creștere sustenabilă.

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)

Planul de investiții se bazează pe Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), un parteneriat între Comisie și Grupul BEI, oferind o garanție financiară în valoare de 315 miliarde EUR pentru investiții pe o perioadă de trei ani, cu o extensie de până la 500 miliarde EUR până în 2020.

În regulamentul privind FEIS, noile soluții în materie de sănătate, medicamentele și infrastructura socială sunt considerate ca fiind domenii de investiții prioritare. Investind în aceste domenii, sectorul european al sănătății contribuie la eforturile prevăzute în cadrul Planului pentru a favoriza creșterea, ocuparea forței de muncă și competitivitatea.

Implementarea Planului de investiții

Propunerile de investiții în sectorul sănătății trebuie adresate BEI. Cererile sunt evaluate în comun de BEI și Comitetul de investiții al FEIS.

Alți piloni ale Planului de investiții sunt măsurile de reglementare pentru reducerea obstacolelor în calea investițiilor și inițiativele specifice pentru facilitarea investițiilor:

  • Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) este o inițiativă comună a Comisiei Europene și a Băncii Europene de Investiții, care sprijină investitorii și promotorii în dezvoltarea proiectelor și consolidarea capacităților și le oferă consiliere financiară.
  • Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI) este un nou portal care le permite promotorilor din sectorul public și privat din UE să își valorifice proiectul de investiții și să se adreseze investitorilor potențiali din întreaga lume.