Gezondheid en structuurfondsen

Investeringsplan

Het investeringsplan voor Europa is gericht op de versterking van het concurrentievermogen en de bevordering van investeringen in de EU en draagt bij tot het scheppen van werkgelegenheid en duurzame groei.

Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)

De hoeksteen van het investeringsplan voor Europa is het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), een partnerschap tussen de Commissie en de EIB-groep, dat financiële garanties voor investeringen verstrekt voor een bedrag van oorsponkelijk 315 miljard euro over een periode van drie jaar. Later is dit verhoogd tot 500 miljard euro voor de periode tot 2020.

In de EFSI-verordening worden nieuwe gezondheidsoplossingen, medicijnen en sociale infrastructuur beschouwd als prioritaire investeringsgebieden. Met investeringen op deze gebieden draagt de Europese zorgsector bij aan de inspanningen van het investeringsplan voor groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen.

Uitrol van het investeringsplan

Voorstellen voor investeringen in de gezondheidssector moeten worden gericht aan de EIB. De aanvragen worden gezamenlijk beoordeeld door de EIB en het investeringscomité van het EFSI.

Andere pijlers van het investeringsplan zijn regelgevende maatregelen ter vermindering van investeringsbelemmeringen en gerichte initiatieven om investeringen te bevorderen:

  • Europese investeringsadvieshub (EIAH) – Als gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank, ondersteunt de EIAH investeerders en projectontwikkelaars bij projectontwikkeling, capaciteitsopbouw en financieel advies.
  • Europees investeringsprojectenportaal (EIPP) – Het EIPP is een nieuw portaal waarop in de EU gevestigde publieke en particuliere projectontwikkelaars hun investeringsproject kunnen presenteren en potentiële investeerders overal ter wereld bereiken.