Veselība un struktūrfondi

Investīciju plāns

Ar Investīciju plānu Eiropai ir iecerēts stiprināt konkurētspēju un veicināt investīcijas ES, veicinot darbvietu izveidi un ilgtspējīgu izaugsmi.

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF)

Eiropas Investīciju plāna pamatā ir Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) — partnerība starp Komisiju un EIB grupu. Fonds sniedz finansiālas garantijas 315 miljardu eiro apmērā investīcijām trīs gadu periodā, summai palielinoties līdz 500 miljardiem eiro līdz 2020. gadam.

ESIF regulā par prioritāru investīciju jomu tiek uzskatīti jauni risinājumi veselības aizsardzības, zāļu un sociālās infrastruktūras jomā. Investējot šajās jomās, Eiropas veselības sektors atbalsta centienus panākt plānā paredzēto izaugsmi, nodarbinātību un konkurētspēju.

Investīciju plāna ieviešana

Priekšlikumi investīcijām veselības sektorā ir jāsūta EIB. Pieteikumus kopīgi izvērtēs EIB un ESIF Investīciju komiteja.

Citi Investīciju plāna pīlāri ir reglamentējoši pasākumi, kas samazina šķēršļus investīcijām, un mērķtiecīgas iniciatīvas investīciju sekmēšanai:

  • Eiropas Investīciju konsultāciju centrs (EIKC) — Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankas kopīga iniciatīva. EIKC atbalsta investorus un projektu izstrādes virzītājus, spēju veidošanu un finanšu konsultācijas.
  • Eiropas Investīciju projektu portāls (EIPP) — EIPP ir jauns portāls, kas dod iespēju ES bāzētiem projektu virzītājiem no publiskā un privātā sektora iepazīstināt ar saviem investīciju projektiem un tādā veidā sasniegt potenciālos investorus visā pasaulē.