Sveikata ir struktūriniai fondai

Investicijų planas

Investicijų planu Europai siekiama stiprinti konkurencingumą ir skatinti investicijas ES, padedant kurti darbo vietas ir užtikrinti tvarų ekonomikos augimą.

Europos strateginių investicijų fondas (ESIF)

Investicijų plano Europai pagrindas yra Europos strateginių investicijų fondas – Komisijos ir EIB grupės partnerystės projektas, pagal kurį trejus metus teikiamos 315 mlrd. eurų vertės finansinės investicijų garantijos, kurios iki 2020 m. gali būti padidintos iki 500 mlrd. eurų.

ESIF reglamente nauji sveikatos srities sprendimai, vaistai ir socialinė infrastruktūra laikomi prioritetinėmis investicijų sritimis. Investuodamas šiose srityse Europos sveikatos sektorius prisideda prie plano siekių didinti augimą, užimtumą ir konkurencingumą.

Investicijų plano įgyvendinimas

Investicijų sveikatos priežiūros sektoriuje pasiūlymai turėtų būti teikiami Europos investicijų bankui (EIB). Europos investicijų bankas ir ESIF Investicijų komitetas paraiškas vertina bendrai.

Kiti Investicijų plano ramsčiai yra reguliavimo priemonės, kuriomis šalinamos kliūtys investicijoms, ir geresnių sąlygų investicijoms sudarymo tikslinės iniciatyvos:

  • Europos investavimo konsultacijų centras (EIKC) – tai bendra Europos Komisijos ir Europos investicijų banko iniciatyva. EIKC padeda investuotojams ir projektų autoriams rengti projektus, didinti pajėgumus, teikia jiems finansines konsultacijas,
  • Europos investicinių projektų portalas (EIPP) – tai naujas portalas, kuriame ES viešojo ir privačiojo sektorių projektų rengėjai gali pristatyti savo investicinius projektus ir užmegzti ryšius su potencialiais investuotojais iš viso pasaulio.