Terveys ja rakennerahastot

Investointiohjelma

Euroopan investointiohjelman tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja lisätä investointeja EU:ssa ja näin edistää työpaikkojen luomista ja kestävää kasvua.

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)

Investointiohjelman kulmakivi on Euroopan komission ja Euroopan investointipankkiryhmän yhteistyössä perustama Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR). Sen ensimmäisen kolmivuotiskauden tavoitteena oli saada aikaan vähintään 315 miljardin euron investoinnit. Rahaston toimintakautta on jatkettu vuoteen 2020, ja investointitavoite on nostettu 500 miljardiin euroon.

ESIR-asetuksessa vahvistetaan, että innovatiiviset terveysratkaisut, uudet lääkkeet ja sosiaaliset infrastruktuurit kuuluvat investointitoiminnan painopistealoihin. Näihin aloihin investoimalla Euroopan terveysala edistää osaltaan investointiohjelman tavoitteita: kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä.

Investointiohjelman toteuttaminen

Ehdotukset terveysalan investoinneista osoitetaan Euroopan investointipankille (EIP). EIP ja ESIR-investointikomitea arvioivat hakemukset yhdessä.

Investointiohjelman tukena ovat lisäksi sääntelytoimet, joilla vähennetään investointien esteitä, ja kohdennetut aloitteet, joilla helpotetaan investointeja:

  • Euroopan investointineuvontakeskus (EIAH) on Euroopan komission ja Euroopan investointipankin perustama palvelu, joka tukee investoijia ja hankkeiden toteuttajia hankkeiden suunnittelussa ja valmiuksien kehittämisessä ja antaa rahoitusneuvontaa.
  • Euroopan investointihankeportaali (EIPP) on uusi verkkoportaali, jossa EU:n julkisen ja yksityisen sektorin hankkeiden toteuttajat voivat esitellä investointihankkeitaan ja hakea kumppaneita eri puolilla maailmaa toimivista investoijista.