Tervishoid ja struktuurifondid

Investeerimiskava

Euroopa investeerimiskava eesmärk on tugevdada konkurentsivõimet ja soodustada investeeringuid ELis, aidates kaasa töökohtade loomisele ja kestlikule majanduskasvule.

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI)

Investeerimiskava alustala on Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI), mis on komisjoni ja EIP grupi partnerlus, mille raames antakse kolme aasta jooksul investeeringutele 315 miljardi euro väärtuses finantstagatisi. Seda võib pikendada kuni aastani 2020 ning suurendada finantstagatiseks antavaid vahendeid kuni 500 miljardi euroni.

EFSI määruses käsitletakse uusi tervishoiulahendusi, ravimeid ja sotsiaalset taristut investeeringute prioriteetsete valdkondadena. Investeerides neisse valdkondadesse, annab Euroopa tervishoiusektor oma panuse investeerimiskava raames majanduskasvu, tööhõive ja konkurentsivõime saavutamiseks tehtavatesse jõupingutustesse.

Investeerimiskava rakendamine

Ettepanekud tervishoiusektorisse investeerimise kohta tuleks esitada Euroopa Investeerimispangale. Taotlusi hindavad ühiselt Euroopa Investeerimispank ja EFSI investeeringute komitee.

Investeerimiskava ülejäänud sambad hõlmavad reguleerivaid meetmeid investeerimistõkete vähendamiseks ning sihtotstarbelisi algatusi investeeringute soodustamiseks:

  • Euroopa investeerimisnõustamise keskus (EIAH) – Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga ühisalgatuse EIAH raames toetatakse investoreid ja projektiarendajaid projektide arendamisel, suutlikkuse suurendamisel ning finantsnõustamise abil;
  • Euroopa investeerimisprojektide portaal EIPP on uus portaal, mis võimaldab ELis asuvatel avalik-õiguslikel või erasektori projektiarendajatel oma investeerimisprojekti esitleda ning jõuda potentsiaalsete investoriteni üle kogu maailma.