Sundhed og strukturfonde

Investeringsplanen

Investeringsplanen for Europa har til formål at styrke konkurrenceevnen og fremme investeringer i EU og dermed bidrage til jobskabelse og bæredygtig vækst.

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)

Grundlaget for investeringsplanen er Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), som er et partnerskab mellem Kommissionen og EIB-gruppen. EFSI giver en finansiel garanti på 315 mia. euro for investeringer over en treårsperiode, med en udvidelse op til 500 mia. euro frem til 2020.

I EFSI-forordningen angives nye sundhedsløsninger, lægemidler og social infrastruktur som prioriterede områder for investering. Ved at investere i disse områder medvirker Europas sundhedssektor i EU's indsats for vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne.

Udrulning af investeringsplanen

Forslag til investeringer i sundhedssektoren skal sendes til EIB. Ansøgningerne vurderes i fællesskab af EIB og EFSIs investeringsudvalg.

To vigtige dele af investeringsplanen er lovgivningsmæssige foranstaltninger, der skal nedbryde hindringerne for investeringer, og målrettede initiativer, der skal lette investeringer:

  • Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH), som er et fælles initiativ fra Europa-Kommissionen og EIB. EIAH hjælper investorer og projektledere med projektudvikling, kapacitetsopbygning og finansiel rådgivning.
  • Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter (EIPP), som er en ny portal, der giver EU-baserede offentlige og private projektledere mulighed for at fremvise deres investeringsprojekter og nå ud til potentielle investorer i hele verden.