Zdraví a strukturální fondy

Investiční plán

Účelem investičního plánu pro Evropu je posílit konkurenceschopnost, podpořit investice v EU a přispívat k vytváření pracovních míst a udržitelného růstu.

Evropský fond pro strategické investice (EFSI)

Základ investičního plánu tvoří Evropský fond pro strategické investice (EFSI), což je partnerství Evropské komise a skupiny EIB, které poskytlo finanční záruku ve výši 315 miliard eur na investice po dobu tří let s možností navýšení do roku 2020 až na 500 miliard eur.

nařízení o EFSI jsou mezi prioritní oblasti pro investice zařazeny také nové iniciativy v oblasti zdraví, léčivé přípravky a sociální infrastruktura. Investicemi do těchto oblastí přispívá evropské zdravotnictví k plnění investičního plánu v oblasti hospodářského růstu, tvorby pracovních míst a zvyšování konkurenceschopnosti.

Spuštění investičního plánu

Návrhy na investice do zdravotnictví je třeba zasílat EIB. Žádosti posuzují společně EIB a investiční výbor EFSI.

Mezi další pilíře investičního plánu patří regulační opatření na omezení investičních překážek a cílené iniciativy, které mají investování usnadnit:

  • Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) je společnou iniciativou Evropské komise a Evropské investiční banky (EIB), která investorům a navrhovatelům projektů pomáhá s přípravou projektu a budováním kapacit a poskytuje jim finanční poradenství.
  • Evropský portál investičních projektů (EIPP) pomáhá veřejným i soukromým navrhovatelům projektů se sídlem v EU zviditelnit jejich investičních projekty a oslovit potenciální investory z celého světa.