Sănătatea şi fondurile structurale

Politicile în domeniul sănătății în viitorul buget al UE (2021-2027)

În mai 2018, Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă referitoare la un nou un nou program al Fondului social european (FSE+), bazată pe propunerea de cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027. Aceasta va servi drept principal instrument financiar al UE pentru orientarea investițiilor în oameni și punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale, inclusiv a politicilor de sănătate.

Aspectele legate de sănătate prevăzute în programul FSE+ vor facilita sinergiile cu alte instrumente ale UE care oferă finanțare pentru proiecte în domeniu. Programul FSE+ combină fondurile și programele existente, printre care: 

Finanțarea prin programul FSE+ se va concentra pe trei axe principale:

  • prima se referă la (fostul) FSE și la asistența materială de bază destinată celor mai defavorizate persoane
  • a doua va acoperi inițiative care promovează ocuparea forței de muncă și inovarea socială (EaSI)
  • a treia vizează inițiative care au ca scop prevenirea riscurilor pentru sănătate și promovarea sănătății publice.

Va exista un program de sănătate specific în cadrul noului buget al UE?

Noul cadru financiar multianual acordă o mare importanță politicilor în materie de sănătate: acestea vor fi finanțate atât prin fonduri specifice (componenta din cadrul FSE+), cât și prin alte instrumente financiare majore.

Activitățile din domeniul sănătății vor putea fi finanțate prin fondul social și prin fondurile legate de cercetare, piața digitală, fondurile regionale și de coeziune, precum și prin alte mecanisme de sprijin care sporesc impactul politicilor în materie de sănătate.

De ce sănătatea face parte din FSE+?

Componenta FSE+ dedicată sănătății va sprijini politicile de sănătate publică cu scopul de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății în Uniunea Europeană. Se preconizează, de asemenea, că aceasta va completa și alte acțiuni ale FSE+ în ceea ce privește abordarea provocărilor identificate în cadrul Semestrului european.

Integrarea sănătății în FSE+ va conduce la noi sinergii mai puternice cu celelalte componente ale pilonului european al drepturilor sociale.

Obiectivul componentei de sănătate din cadrul programului FSE+ este sprijinirea și completarea eforturilor depuse de statele membre pentru realizarea următoarelor obiective operaționale:

  • consolidarea nivelului de pregătire și reacție a UE la situații de criză, pentru a proteja cetățenii împotriva amenințărilor transfrontaliere la adresa sănătății
  • consolidarea sistemelor de sănătate, prin promovarea transformării digitale în ceea ce privește serviciile de sănătate și de îngrijire, prin dezvoltarea unui sistem de informare durabil în materie de sănătate la nivelul UE și prin sprijinirea proceselor naționale de reformă pentru a crea sisteme de sănătate mai eficace, mai accesibile și mai reziliente care să abordeze, în special, provocările identificate în cadrul Semestrului european
  • sprijinirea legislației UE privind sănătatea publică (medicamente, ETM, tutun, asistență medicală transfrontalieră).
  • Sprijinirea activităților integrate: punerea în aplicare a celor mai bune practici pentru a sprijini inovarea structurală în domeniul sănătății publice (de exemplu, RER, ETM și punerea în aplicare a celor mai bune practici pentru promovarea sănătății și prevenirea și gestionarea bolilor).

Fondurile alocate pentru sănătate în cadrul FSE+

Programul FSE+ include în mod specific 413 milioane EUR pentru componenta de sănătate.

Noua structură a FSE+ nu numai că va păstra o componentă de sănătate specifică, dar va sprijini, de asemenea, integrarea sănătății în alte politici conexe și coordonarea dintre liniile de sănătate complementare.

Principalii beneficiari pentru finanțarea în materie de sănătate în noul FSE+

Potențialii candidați pentru finanțare sunt autoritățile naționale din domeniul sănătății, precum și organismele publice și private, organizațiile internaționale și organizațiile neguvernamentale care au un interes general în domeniul sănătății la nivelul UE și sprijină realizarea obiectivelor specifice ale programului.

Bugetul FSE+ va oferi finanțare prin toate mijloacele prevăzute în temeiul noului Regulament financiar (granturi, achiziții).

Politicile de sănătate finanțate prin alte instrumente financiare

Pentru a spori impactul bugetului UE în ceea ce privește politicile din domeniul sănătății, și alte instrumente financiare ale UE vor aborda o serie de priorități de sănătate publică (Fondul european de dezvoltare regională , Orizont Europa, Europa Digitală, Fondul InvestEU, Mecanismul pentru interconectarea Europei etc.).

Etapele următoare

Consiliul trebuie să hotărască, în unanimitate, asupra viitorului buget pe termen lung al UE și asupra propunerii legislative aferente, cu aprobarea Parlamentului European.

Comisia a declarat deja că va face tot ce îi stă în putință pentru a facilita un acord rapid. Ar trebui să se ajungă la un acord înainte de alegerile pentru Parlamentul European și de summitul de la Sibiu din 9 mai 2019.

/health/file/34587_roesf_s.jpg