Egészségügy és a strukturális alapok

Egészségügyi szakpolitikák a jövőbeli uniós költségvetésben (2021–2027)

Az Európai Bizottság 2018 májusában fogadott el jogszabályjavaslatot az Európai Szociális Alap (ESZA+) programról; a javaslat a 2021 és 2027 közötti időtartamra előirányozott többéves pénzügyi kereten alapul. A tervek szerint ez a program lesz az EU legfontosabb pénzügyi eszköze az emberekbe történő befektetés és a szociális jogok európai pillérének (többek között az egészségügyi intézkedések) megvalósítása terén.

Az ESZA+ program egészségügyi részterülete elősegíti az együttműködést az egészségügyi projekteket finanszírozó más uniós eszközökkel. Az ESZA+ program többek között az alábbi alapokat és programokat foglalja magába: 

Az ESZA+ program az alábbi három fő területre fogja összepontosítani forrásait:

  • Az első terület a korábbi ESZA-t és a leginkább rászoruló személyek számára nyújtott alapvető anyagi támogatást fedi le.
  • A második terület a foglalkoztatást és a szociális innovációt ösztönző intézkedésekre terjed ki.
  • A harmadik terület olyan ösztönző intézkedéseket érint, amelyek az emberi egészség védelmét és javítását szolgálják.

Tartalmaz-e konkrét egészségügyi programot az új uniós költségvetés?

Az új többéves pénzügyi keret kiemelt helyen kezeli az egészségügyet: az egészségügyi szakpolitikák finanszírozása az erre szolgáló program (az ESZA+ egyik részterülete) és más fontos pénzügyi eszközök révén valósul majd meg.

Az egészséggel kapcsolatos tevékenységeket az EU a szociális alapból, a kutatásra és a digitális piacra irányuló alapokból, a regionális és kohéziós alapokból, valamint az egészségügyi szakpolitikák hatását növelő más támogatási mechanizmusokon keresztül fogja finanszírozni.

Miért terjed ki az ESZA+ az egészségügyre?

Az ESZA+ program egészségüggyel kapcsolatos részterülete olyan közegészségügyi szakpolitikákat fog finanszírozni, amelyek az egészséget hivatottak magas szinten védeni az Unióban. Emellett az európai szemeszterben feltérképezett egészségügyi kihívások kezelésével várhatóan más ESZA+ tevékenységeket is ki fog egészíteni.

Azzal, hogy az ESZA+ programba integrálta az egészségügyet, az EU szorosabbra fűzte az új alap és a szociális jogok európai pillérének más építőelemei közötti kapcsolatot.

Az ESZA+ program egészségügyi irányvonalának célja, hogy kiegészítse például a következő célkitűzések megvalósítására irányuló tagállami törekvéseket:

  • az EU-n belüli válságkészültség és -reagálás megszilárdítása a lakosság határokon átterjedő egészségügyi veszélyekkel szembeni védelme érdekében;
  • az egészségügyi rendszerek megerősítése az alábbiak elősegítésével: az egészségügy és az ellátás digitális átállása, fenntartható uniós egészségügyi információs rendszer kifejlesztése, valamint az európai szemeszterben feltérképezett kihívásokkal megbirkózni képes, hatékonyabb, hozzáférhetőbb és rugalmasabb egészségügyi rendszerekre irányuló tagállami reformfolyamatok;
  • a közegészségügyi szabályozás támogatása (gyógyszerek, egészségügyi technológiaértékelés, a dohányzással szembeni fellépés, határokon átnyúló ellátás);
  • az integrált munkavégzés támogatása: a strukturális közegészségügyi innovációt elősegítő bevált gyakorlatok végrehajtása (pl. európai referenciahálózatok, egészségügyi technológiaértékelés, az egészségfejlesztéssel, betegségmegelőzéssel és kezeléssel kapcsolatos bevált gyakorlatok végrehajtása).

Az ESZA+ keretéből az egészségügyre elkülönített források

Az ESZA+ programból 413 millió euró fordítható az egészségügyre.

Az új ESZA+ csupán egyik részterülete irányul az egészségügyre, de a program új felépítése segíteni fogja az egészségügyi szempontok integrálását a kapcsolódó szakterületekbe és az egészségügyet érintő kiegészítő tevékenységek összehangolását.

Az új ESZA+ program egészségügyi részterületének fő kezdeményezettjei

Legfőképp a tagállami egészségügyi hatóságok, valamint az uniós szintű egészségügyi tevékenységekben érdekelt és a program konkrét célkitűzéseit támogató köz- és magánszervek, valamint nemzetközi és civil szervezetek jelentkezhetnek finanszírozásra.

Az ESZA+ egészségügyi részterületére elkülönített költségvetés az új pénzügyi rendeletben rögzített eszközökön (támogatás, közbeszerzés) keresztül lesz elérhető.

Más pénzügyi eszközökkel támogatott egészségpolitikai intézkedések

Annak érdekében, hogy az uniós költségvetési források minél jobban segítsék az egészségügyet, az EU a közegészségügyi prioritások kapcsán más uniós pénzügyi eszközöket is mozgósít (pl. az Európai Regionális Alapot, a Horizont Európát, a Digitális Európát, az InvestEU alapot és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt).

A következő lépések

A Tanácsnak egyhangúlag el kell fogadnia, az Európai Parlamentnek pedig jóvá kell hagynia a jövőbeli hosszú távú uniós költségvetést és az erről szóló jogszabályjavaslatot.

A Bizottság már bejelentette, hogy minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy mielőbb, még az európai parlamenti választások és a 2019. május 9-i nagyszebeni csúcstalálkozó előtt megállapodás szülessen.

/health/file/34587_huesf_s.jpg