Zdravje in strukturni skladi

Program EU za zdravje za obdobje 2021–2027 – vizija za bolj zdravo Evropsko unijo

Program EU za zdravje je odziv Evropske unije na COVID-19, ki je močno vplival na medicinsko in zdravstveno osebje, paciente ter zdravstvene sisteme v Evropi. Program EU za zdravje bo z naložbami v višini 9,4 milijarde evrov največji zdravstveni program doslej v finančnem smislu. Zagotavljal bo sredstva državam EU, zdravstvenim organizacijam in nevladnim organizacijam. Vloge za sredstva bo mogoče vložiti leta 2021.

Področja ukrepanja

Program EU za zdravje bo:

  • izboljšal pripravljenost EU na večje čezmejne nevarnosti za zdravje z zagotovitvijo
    • zalog medicinske opreme za krizne razmere
    • rezerve zdravstvenega osebja in strokovnjakov, ki se lahko mobilizira za odziv na krize po vsej EU
    • povečanega nadzora nad nevarnostmi za zdravje
  • okrepil zdravstvene sisteme, da se bodo lahko odzvali na epidemije in tudi dolgoročne izzive s podporo za
  • zagotavljal razpoložljivost in cenovno dostopnost zdravil in medicinskih pripomočkov, zagovarjal preudarno in učinkovito uporabo antimikrobikov ter spodbujal inovacije na področju medicine in farmacije ter okolju prijaznejšo proizvodnjo

Prednostne naloge Komisije na področju zdravja

Okrepilo se bo tudi naše delo v zvezi z nujnimi prednostnimi nalogami na področju zdravja, kot so boj proti raku, zmanjšanje števila okužb z mikroorganizmi, odpornimi na antimikrobike, in izboljšanje precepljenosti.

EU bo razširila uspešne pobude, kot so evropske referenčne mreže za redke bolezni, in se še naprej vključevala v mednarodno sodelovanje ob globalnih nevarnostih za zdravje in svetovnih zdravstvenih izzivih.

Več sredstev za zdravstvene politike

Dodatne naložbe v zdravstveni sektor, ki bodo dopolnjevale Program EU za zdravje, bodo zagotovili drugi programi EU:

Več informacij