Sănătatea şi fondurile structurale

„UE pentru sănătate” 2021-2027 – O viziune pentru o Uniune Europeană mai sănătoasă

Programul „UE pentru sănătate” este răspunsul UE la criza COVID-19, care a avut un impact major asupra personalului medical și sanitar, asupra pacienților și asupra sistemelor de sănătate din Europa. Investind 5,1 miliarde EUR și devenind astfel cel mai mare program în domeniul sănătății care a existat vreodată în termeni monetari, programul „UE pentru sănătateva oferi finanțare țărilor UE, organizațiilor din domeniul sănătății și ONG-urilor. Solicitările de finanțare se vor putea depune în 2021. Vom actualiza această pagină pe măsură ce devin disponibile mai multe informații.

Domenii de acțiune

Programul „UE pentru sănătate”:

 • va spori gradul de pregătire a UE în fața amenințărilor transfrontaliere majore la adresa sănătății, creând:
  • rezerve de materiale medicale pentru situații de criză
  • o rezervă de personal medical și de experți care să poată fi mobilizată pentru a răspunde la crize oriunde în UE
  • o supraveghere mai amplă a amenințărilor la adresa sănătății
 • va consolida sistemele de sănătate, astfel încât acestea să facă față atât epidemiilor, cât și provocărilor pe termen lung, stimulând:
 • va face medicamentele și dispozitivele medicale disponibile și accesibile, va susține utilizarea prudentă și eficientă a antimicrobienelor și va promova atât inovarea în domeniul medical și farmaceutic, cât și metodele mai ecologice de producție.

Prioritățile Comisiei în materie de sănătate

Ne vom intensifica munca în domenii prioritare precum lupta împotriva cancerului, reducerea numărului de infecții rezistente la antimicrobiene și îmbunătățirea ratelor de vaccinare.

UE va extinde inițiativele de succes precum Rețelele europene de referință pentru bolile rare și va continua să coopereze la nivel internațional pentru a găsi soluții la amenințările și provocările mondiale în materie de sănătate.

Alte surse de finanțare pentru politicile din domeniul sănătății

Alte programe ale UE vor investi la rândul lor în sectorul medical, pentru a completa programul „UE pentru sănătate”;

 • Fondul social european Plus (FSE+), pentru a sprijini accesul grupurilor vulnerabile la asistență medicală
 • Fondul european de dezvoltare regională, pentru a îmbunătăți infrastructura regională de sănătate
 • Orizont Europa, pentru cercetare în domeniul sănătății
 • Mecanismul de protecție civilă al Uniunii/ capacitatea rescEU, pentru crearea de rezerve de echipamente medicale pentru situații de urgență
 • Programul Europa digitală și Mecanismul pentru interconectarea Europei, pentru crearea infrastructurii digitale necesare pentru instrumentele digitale din domeniul sănătății

Programele anterioare ale UE în domeniul sănătății

Primele două programe în domeniul sănătății (2008-2013 și 2003-2007) au generat cunoștințe și dovezi care au servit ca bază pentru elaborarea unor politici bine documentate și au încurajat cercetarea. Este vorba, printre altele, despre bune practici, instrumente și metodologii benefice atât pentru comunitățile din domeniul sănătății publice, cât și pentru cetățeni (de exemplu, îmbunătățirea testelor de diagnostic, sprijinirea țărilor UE în elaborarea planurilor naționale în domeniul cancerului, îmbunătățirea îngrijirii pacienților).

Informații suplimentare