Gezondheid en structuurfondsen

EU4Health 2021-2027 – een visie op een gezondere Europese Unie

EU4Health is het antwoord van de EU op de enorme impact die COVID-19 op het zorgpersoneel, de patiënten en de hele gezondheidszorg in Europa heeft gehad. EU4Health, met zijn budget van 9,4 miljard euro het duurste gezondheidsprogramma ooit, investeert in projecten van EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo’s op de EU4Health-actiegebieden. In 2021 kunnen er financieringsaanvragen worden ingediend.

Actiegebieden

EU4Health moet:

  • de paraatheid van de EU voor belangrijke grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen verhogen door:
    • reservevoorraden van medische benodigdheden voor crisissituaties aan te leggen
    • teams van gezondheidswerkers en -experts aan te wijzen die in noodsituaties in de hele EU kunnen worden ingezet
    • gezondheidsbedreigingen scherper in de gaten gehouden
  • de gezondheidszorg versterken zodat deze zowel epidemieën als langetermijnproblemen het hoofd kan bieden door het stimuleren van:
  • geneesmiddelen en medische hulpmiddelen beschikbaar en betaalbaar maken, pleiten voor verstandig en efficiënt omgaan met geneesmiddelen zoals antibiotica en virusremmers, en innovatie op medisch en farmaceutisch gebied en groenere productie promoten.

Gezondheidsprioriteiten van de Commissie

De Commissie gaat ook meer doen voor dringende gezondheidsprioriteiten zoals kankerbestrijding, terugdringing van het aantal infecties met resistente bacteriën of virussen en verhoging van de inentingsgraad.

Geslaagde initiatieven zoals de Europese referentienetwerken voor zeldzame ziekten worden uitgebreid en de internationale samenwerking op het vlak van wereldwijde gezondheidsbedreigingen wordt opgevoerd.

Meer geld voor gezondheidsbeleid

Behalve EU4Health zullen ook andere EU-programma’s in gezondheidszorg investeren:

Meer informatie