Veselība un struktūrfondi

Programma “ES Veselība” (2021–2027) — drošākas un veselīgākas Eiropas Savienības redzējums

Programma “ES Veselība” ir ES reakcija uz Covid-19, kas atstājis smagas sekas uz medicīnas un veselības aprūpes personālu, pacientiem un veselības aprūpes sistēmām Eiropā. Investējot 9,4 miljardus eiro, līdz ar ko šī ir naudas izteiksmē līdz šim vislielākā veselības programma, “ES Veselība” sniegs finansējumu ES valstīm, veselības organizācijām un NVO. Uz finansējumu varēs pieteikties 2021. gadā.

Rīcības jomas

Programma “ES Veselība”:

 • uzlabos ES sagatavotību būtiskiem pārrobežu veselības apdraudējumiem, izveidojot
  • medicīnisko preču rezerves krīzes situācijām;
  • veselības aprūpes personāla un ekspertu rezervi, ko var mobilizēt, lai reaģētu uz krīzēm visā ES;
  • pastiprinātu veselības apdraudējumu uzraudzību;
 • nostiprinās veselības aprūpes sistēmas, lai tās spētu izturēt epidēmijas, kā arī ilgtermiņa programmām, stimulējot
 • panāks, lai būtu zāles un medicīniskās ierīces, kas ir cenas ziņā pieejamas, popularizēs piesardzīgu un efektīvu pretmikrobu līdzekļu izmantošanu un veicinās medicīnas un zāļu inovāciju un videi nekaitīgāku ražošanu.

Komisijas prioritātes veselības jomā

Mēs turpināsim strādāt ar steidzamām veselības prioritātēm, tādām kā cīņa pret vēzi, pret antimikrobiāliem līdzekļiem rezistentu infekciju skaita samazināšana un vakcinācijas līmeņa uzlabošana.

ES plašāk izvērsīs sekmīgās iniciatīvas, piemēram, Eiropas Reto slimību references tīklus, un turpinās starptautisko sadarbību attiecībā uz globāliem veselības apdraudējumiem un problēmām.

Papildu finansējums veselības politikai

Programma “ES Veselība” tiks papildināta ar papildu investīcijām veselības nozarē no citām ES programmām:

 • Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) — lai atbalstītu mazāk aizsargāto grupu piekļuvi veselības aprūpei;
 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda — lai uzlabotu reģionālo veselības infrastruktūru;
 • programmas “Apvārsnis Eiropa” — lai atbalstītu pētniecību veselības jomā;
 • ES civilās aizsardzības mehānisma / rescEU — lai izveidotu ārkārtas medicīniskās palīdzības nodrošinājuma rezerves;
 • programmas “Digitālā Eiropa” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta — lai izveidotu digitālo infrastruktūru, kas nepieciešama digitālajiem veselības aprūpes rīkiem.

Plašāka informācija