Sveikata ir struktūriniai fondai

2021–2027 m. programa „ES – sveikatos labui“ –. sveikesnės Europos Sąjungos vizija

Programa „ES – sveikatos labui“ yra ES atsakas į COVID-19, kuri turėjo didelį poveikį Europos medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams, pacientams ir sveikatos sistemoms. Pagal programą „ES – sveikatos labui“ ES šalims, sveikatos organizacijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms bus skirta 9.4 mlrd. EUR, taigi ji taps didžiausia iš iki šiol buvusių sveikatos programa finansiniu požiūriu. Paraiškas finansavimui gauti bus galima teikti 2021 m.

Veiklos sritys

Vykdant programą „ES – sveikatos labui“:

 • bus skatinamas ES pasirengimas didelėms tarpvalstybinėms grėsmėms sveikatai, kuriant
  • medicinos reikmenų rezervus krizių atvejais;
  • sveikatos priežiūros darbuotojų ir ekspertų rezervą, kuris galės būti mobilizuotas siekiant reaguoti į krizes visoje ES;
  • geresnę sveikatos krizių valdymo priežiūrą;
 • bus stiprinamos sveikatos sistemos, kad jos galėtų susidoroti su epidemijomis bei ilgalaikiais iššūkiais, skatinant
 • taps prieinami ir įperkami vaistai ir medicinos priemonės, bus propaguojamas racionalus ir veiksmingas antimikrobinių medžiagų vartojimas ir skatinamos medicinos bei farmacijos inovacijos ir ekologiškesnė gamyba.

Komisijos sveikatos politikos prioritetai

Taip pat bus paspartintas mūsų darbas, susijęs su neatidėliotinais sveikatos srities prioritetais, pavyzdžiui, kova su vėžiu, antimikrobinėms medžiagoms atsparių infekcijų skaičiaus mažinimas ir skiepijimo rodiklių gerinimas.

ES toliau plėtos sėkmingas iniciatyvas, tokias kaip Europos referencijos centrų tinklai retosioms ligoms gydyti, ir toliau skatins tarptautinį bendradarbiavimą pasaulinių grėsmių sveikatai ir pasaulinių problemų klausimais.

Kiti sveikatos politikos finansavimo šaltiniai

Pagal kitas ES programas bus papildomai investuojama į sveikatos sektorių, siekiant papildyti programą „ES – sveikatos labui“:

 • „Europos socialinis fondas +“ (ESF +), kurio lėšomis bus remiami pažeidžiamų grupių asmenys, kad jie galėtų gauti sveikatos priežiūros paslaugų;
 • Europos regioninės plėtros fondas, kuriuo bus naudojamasi siekiant gerinti regioninę sveikatos infrastruktūrą;
 • Programa „Europos horizontas“ sveikatos moksliniams tyrimams finansuoti;
 • Sąjungos Civilinės saugos mechanizmas „rescEU“ būtiniausių medicininių reikmenų atsargų rezervui formuoti;
 • Skaitmeninės Europos programa ir Europos infrastruktūros tinklų priemonė skaitmeninei infrastruktūrai, kuri reikalinga skaitmeninėms sveikatos priemonėms, sukurti.

Daugiau informacijos