Egészségügy és a strukturális alapok

Program „EU za zdravlje” 2021. – 2027. – vizija za zdraviju Europsku uniju

Program „EU za zdravlje” Unijin je odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, koja je imala velike posljedice za medicinsko i zdravstveno osoblje, pacijente i zdravstvene sustave u Europi. S ulaganjima u iznosu od 5,1 milijarde eura, to je po novčanoj vrijednosti najveći zdravstveni program dosad. „EU za zdravlje” osigurat će financijska sredstva za države članice EU-a, zdravstvene i nevladine organizacije. Zahtjevi za financiranje moći će se podnositi tijekom 2021.  Kada bude dostupno više informacija, ova stranica će se ažurirati.

Područja djelovanja

Ciljevi programa „EU za zdravlje”:

 • poboljšati pripravnost Unije za velike prekogranične prijetnje zdravlju
  • zalihe medicinskih potrepština za slučajeve krize
  • pričuvni zdravstveni radnici i stručnjaci koji se mogu mobilizirati kako bi se odgovorilo na zdravstvene krize bilo gdje u Uniji
  • pojačano praćenje prijetnji zdravlju
 • ojačati zdravstvene sustave kako bi se mogli nositi s epidemijama i dugoročnim izazovima, i to poticanjem
 • osigurati dostupnost i cjenovnu pristupačnost lijekova i medicinskih proizvoda, promicati razboritu i efikasnu upotrebu antimikrobnih sredstava, promicati medicinske i farmaceutske inovacije i zeleniju proizvodnju.

Komisijini zdravstveni prioriteti

Intenzivnije ćemo raditi i na hitnim zdravstvenim prioritetima kao što su borba protiv raka, smanjenje broja infekcija otpornih na antimikrobna sredstva i poboljšanje stope procijepljenosti.

Unija će proširiti uspješne inicijative kao što su europske referentne mreže za rijetke bolesti i nastaviti s međunarodnom suradnjom usmjerenom na globalne prijetnje zdravlju i zdravstvene izazove.

Više novca za zdravstvene politike

Kao nadopuna programu „EU za zdravlje”, dodatna ulaganja u sektor zdravstva ostvarit će se u okviru drugih Unijinih programa:

 • Europski socijalni fond plus (ESF +) – za potporu ranjivim skupinama kad je riječ o dostupnosti zdravstvene skrbi
 • Europski fond za regionalni razvoj – za poboljšanje regionalne zdravstvene infrastrukture
 • program Obzor Europa – za istraživanje u području zdravlja
 • Mehanizam Unije za civilnu zaštitu / rescEU – za stvaranje zaliha medicinske opreme za izvanredne situacije
 • program Digitalna Europa i Instrument za povezivanje Europe – za stvaranje digitalne infrastrukture potrebne za digitalne alate koji se koriste u zdravstvu.

Prethodni zdravstveni programi

U okviru dva prethodna zdravstvena programa (u razdobljima 2008. – 2013. i 2003. – 2007.) dobivena su korisna znanja i dokazi koji su poslužili kao temelj za informirano donošenje politika i daljnja istraživanja. Riječ je o najboljoj praksi, alatima i metodologijama kojima se osiguravaju koristi zajednicama za javno zdravlje i izravno građanima (npr. u pogledu unaprjeđenja dijagnostičkih testova, pružanja potpore državama članicama u razvoju nacionalnih akcijskih planova za suzbijanje raka, poboljšanja skrbi o pacijentima itd.).

Više informacija