Sundhed og strukturfonde

EU4Health 2021-2027 – en vision for et sundere EU

EU4Health er et af EU's svar på coronavirusudbruddet, som har haft store konsekvenser for læger, sundhedspersonale, patienter og sundhedssystemer i hele Europa. Ved at investere 5,1 mia. euro og dermed blive det største sundhedsprogram nogensinde vil EU4Health yde finansiering til EU-landene og en række sundhedsorganisationer og NGO'er. Det bliver muligt at ansøge om støtte i 2021. Denne side vil blive opdateret, når der kommer mere information.

Områder, hvor der skal handles

EU4Health skal:

  • styrke EU's beredskab over for store grænseoverskridende sundhedstrusler ved hjælp af
    • lagre af medicinsk udstyr til kriser
    • en reserve af sundhedspersonale og eksperter, der kan mobiliseres til at reagere på sundhedskriser i hele EU
    • øget overvågning af sundhedstrusler
  • styrke sundhedssystemerne, så de kan klare både epidemier og langsigtede udfordringer, ved at styrke
  • sikre, at der er lægemidler og medicinsk udstyr til rådighed til en overkommelig pris, slå til lyd for en fornuftig og effektiv anvendelse af antimikrobielle stoffer og fremme medicinsk og farmaceutisk innovation og grønnere produktion.

Kommissionens sundhedsprioriteter

Vi vil skrue op for vores arbejde med presserende sundhedsmæssige prioriteter som bekæmpelse af kræft, reduktion af antallet af infektioner, der er resistente over for antibiotika, og forøgelse af vaccinationsdækningen.

EU vil desuden udbrede vellykkede initiativer som de europæiske referencenetværk inden for sjældne sygdomme og fortsætte det internationale samarbejde om globale sundhedstrusler og -udfordringer.

Øvrig finansiering af sundhedspolitikken

Andre EU-programmer vil sikre yderligere investeringer i sundhedssektoren som supplement til EU4Health:

Tidligere sundhedsprogrammer

De to tidligere sundhedsprogrammer, der løb fra 2008 til 2013 og fra 2003 til 2007 gav en masse viden og dokumentation, der er blevet brugt til informeret beslutningstagning og yderligere forskning. Det har bl.a. resulteret i udvikling af god praksis, værktøjer og metoder til gavn for både sundhedssektoren og borgerne. Som eksempler kan nævnes forbedrede diagnostiske test, hjælp til EU-landenes udvikling af nationale handlingsplaner for bekæmpelse af kræft og bedre patientpleje.

Læs mere