Terveys ja rakennerahastot

EU4Health 2021–2027 – visio terveemmästä Euroopan unionista

EU4Health-ohjelma on EU:n vastaus covid-19-pandemiaan, jolla on ollut suuri vaikutus lääkintä- ja terveydenhuoltohenkilöstöön, potilaisiin ja terveydenhuoltojärjestelmiin Euroopassa. EU4Health-ohjelmaan investoidaan 5,1 miljardia euroa, mikä tekee siitä rahassa mitattuna kaikkien aikojen suurimman terveysohjelman. EU4Health-ohjelmasta myönnetään rahoitusta EU-maille, terveysjärjestöille ja kansalaisjärjestöille. Rahoitusta voi hakea vuonna 2021. Tätä sivustoa päivitetään sitä mukaan, kun lisätietoa saadaan.

Toiminta-alat

EU4Health-ohjelma

 • parantaa EU:n valmiutta reagoida vakaviin rajat ylittäviin terveysuhkiin
  • luomalla lääkintätarvikevarannot kriisitilanteita varten
  • perustamalla terveydenhuoltohenkilöstöstä ja -asiantuntijoista koostuva reservi, joka voidaan tarvittaessa mobilisoida kriiseihin reagoimiseksi kaikkialla EU:ssa
  • lisäämällä terveysuhkien seurantaa
 • lujittaa terveydenhuoltojärjestelmiä siten, että ne voivat torjua epidemioita ja vastata pitkän aikavälin haasteisiin,
 • parantaa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuutta kohtuuhintaan, edistää mikrobilääkkeiden maltillista ja tehokasta käyttöä ja helpottaa lääketieteen ja lääkealan innovointia ja ympäristöystävällisempää valmistusta.

Terveysalaa koskevat komission painopisteet

Euroopan komissio tehostaa terveysalan kiireellisiin painopisteisiin liittyvää työtä. Siinä keskitytään muun muassa syövän torjuntaan, mikrobilääkeresistenttien tulehdusten vähentämiseen ja rokotuskattavuuden parantamiseen.

EU aikoo laajentaa menestyksekkäitä aloitteita, kuten harvinaisten sairauksien eurooppalaisia osaamisverkostoja, ja jatkaa maailmanlaajuisiin terveysuhkiin ja -haasteisiin liittyvää kansainvälistä yhteistyötä.

Muu terveyspolitiikan rahoitus

Muista EU:n rahoitusvälineistä tehdään lisäinvestointeja terveydenhuoltoalaan, mikä täydentää EU4Health-ohjelmaa. Tällaisia välineitä ovat

 • Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), jolla tuetaan heikossa asemassa olevien väestöryhmien mahdollisuutta käyttää terveydenhuoltopalveluja
 • Euroopan aluekehitysrahasto alueellisen terveydenhuoltoinfrastruktuurin parantamiseksi
 • Horisontti Eurooppa terveyden tutkimuksen edistämiseksi
 • unionin pelastuspalvelumekanismi / rescEU lääkintätarvikkeiden hätävaraston luomiseksi
 • Digitaalinen Eurooppa ja Verkkojen Eurooppa -väline digitaalisia terveydenhuollon välineitä varten tarvittavan digitaalisen infrastruktuurin luomiseksi.

Aikaisemmat terveysohjelmat

EU:n edelliset terveysohjelmat toteutettiin vuosina 2003–2007 ja 2008–2013. Niissä tuotettiin hyödyllistä tietoa ja aineistoa, jota voidaan käyttää tosiasioihin perustuvan päätöksenteon ja jatkotutkimuksen perustana. Tulokset käsittivät parhaita käytäntöjä, työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan varmistaa, että toiminnasta hyötyvät sekä kansanterveysalan asiantuntijayhteisöt että kansalaiset (esim. diagnostisten testien kehittäminen, tuki EU-maiden syöpää koskeville toimintasuunnitelmille, potilaiden hoidon kehittäminen).

Lisätietoja