Sundhed og strukturfonde

EU4Health – en vision for et sikrere og sundere EU i 2021-2027

Coronavirusudbruddet har haft store konsekvenser for læger, sundhedspersonale, patienter og sundhedssystemer i Europa. Pandemien har vist, at der er et klart behov for at styrke krisestyrings- og sundhedssystemerne. 

EU4Health er EU's svar på denne udfordring. Med en investering på 9,4 mia. euro vil programmet:

  • styrke EU's beredskab over for store grænseoverskridende sundhedstrusler
  • sikre, at sundhedssystemerne er modstandsdygtige og kan håndtere både epidemier og langsigtede udfordringer som en aldrende befolkning og sundhedsmæssig ulighed.

Vi skal bekæmpe grænseoverskridende sundhedstrusler

For at håndtere grænseoverskridende sundhedstrusler vil EU med EU4Health udvikle flere og stærkere redskaber som f.eks.:

  • lagre af medicinsk udstyr til kriser
  • en reserve af sundhedspersonale og eksperter, der kan mobiliseres til at reagere på sundhedskriser i hele EU
  • øget overvågning af sundhedstrusler.

Vi skal sørge for økonomisk overkommelige lægemidler

Adgangen til lægemidler til en overkommelig pris og til medicinsk udstyr og andre sundhedsforsyninger har været et problem i et stykke tid. På dette område skal EU4Health have fokus på:

  • at sikre adgangen til lægemidler, medicinsk udstyr og andre kritiske sundhedsforsyninger og bidrage til at gøre dem økonomisk overkommelige for patienterne og sundhedssystemerne
  • at slå til lyd for en fornuftig og effektiv brug af lægemidler, bl.a. antimikrobielle stoffer
  • at fremme medicinsk og farmaceutisk innovation og grønnere produktion.

Vi skal være parat til fremtidens udfordringer på sundhedsområdet

For at gøre sundhedssystemerne mere modstandsdygtige og sikre bedre sundhedsresultater for alle skal programmet desuden fokusere på:

Vi skal fortsætte arbejdet med Kommissionens prioriteter på sundhedsområdet

EU4Health vil også gøre en forskel for de nuværende sundhedsprioriteter, ikke mindst arbejdet med:

EU vil udbrede vellykkede initiativer som de europæiske referencenetværk inden for sjældne sygdomme og fortsætte det internationale samarbejde om globale sundhedstrusler og -udfordringer.

Øvrig finansiering af sundhedspolitikken

EU4Health bliver det økonomisk set største sundhedsprogram nogensinde, men der vil også blive investeret i sundhedssektoren via andre finansieringsinstrumenter med udgangspunkt i princippet "sundhed i alle politikker":

Læs mere