Expert Panel on effective ways of investing in health

Áttekintés

Az egészségügyi beruházások hatékony módjairól tanácsot szolgáltató szakértői testület az Európai Bizottság által létrehozott független interdiszciplináris csoport, amely nem kötelező erejű független szaktanácsadást nyújt a hatékony, hozzáférhető és reziliens egészségügyi rendszerekkel kapcsolatos kérdésekben. A szakértői testület célja, hogy támogassa az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságot a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalra irányuló erőfeszítéseiben, információkkal lássa el a nemzeti szakpolitikai döntéshozókat az egészségügyi rendszerek minőségének és fenntarthatóságának javítása érdekében, valamint hogy előmozdítsa az információk, a szakértelem és a bevált gyakorlatok átadását szolgáló uniós szintű együttműködést.

Szakterület

A testület tevékenysége – a teljesség igénye nélkül – a következő területekre terjed ki: alapellátás, kórházi ellátás, gyógyszerek, kutatás és fejlesztés, megelőzés és egészségfejlesztés, a szociális védelmi ágazattal való kapcsolatok, határokon átnyúló kérdések, rendszerfinanszírozás, információs rendszerek és betegnyilvántartások, illetve egészségi egyenlőtlenségek.

Összetétel

A szakértői testület 17 szakértőből áll, akik 2019 decemberében kapták meg 3 évre szóló megbízatásukat. Kinevezésükre nyílt pályázati felhívást, illetve értékelési és kiválasztási eljárást követően került sor. Ezáltal biztosított az érintett szakterületek kiegyensúlyozott képviselete, illetve a földrajzi és a nemek közötti egyensúly.

A személyes minőségükben kinevezett szakértők elismert, független tudósok, akik több mint 10 éves szakmai és multidiszciplináris tapasztalattal rendelkeznek az egészségügy területén.

Munkamódszerek

Ha a Bizottságtól szakvélemény kidolgozására vonatkozó felkérést (megbízatást) kap, a szakértői testület releváns szakértelemmel rendelkező tagjaiból szerkesztői csoportot hoz létre.

A tagok részt vesznek a plenáris üléseken és a szerkesztői csoportokban, illetve a Bizottság kérésére más, szakterületük szempontjából releváns tevékenységekben is.

A szerkesztői csoportok elnöki feladatait a testület egyik tagja látja el. A testület a tagok közül kijelöl egy előadót, aki összegyűjti az információkat, felülvizsgálja a véleménytervezeteket és biztosítja, hogy a jelentések időben elkészüljenek.

A szakvélemény véglegesítése előtt nyilvános meghallgatásra kerül sor, ahol az érdekelt felek megoszthatják véleményüket a véleménytervezettel kapcsolatban.

Működési elvek

A testület a kiválóság, a függetlenség, a multidiszciplinaritás, az átláthatóság és a titoktartás elveivel összhangban végzi feladatait.

A szakértői testület tagjainak kötelezettségvállalási, titoktartási és érdekeltségi nyilatkozatot kell tenniük, mielőtt részt vesznek egy témához kapcsolódó munkában. Az érdekeltségi nyilatkozatokat szóban minden egyes ülésen meg kell erősíteni.

Jogi dokumentumok

A testület működésével kapcsolatos dokumentumok