Skip to main content
Public Health

A szakértői testület tagjai rendszeresen üléseznek a plenáris üléseken, valamint a konkrét témájú vélemények kidolgozása céljából létrehozott szerkesztői csoportok ülésein. A vélemény véglegesítése előtt nyilvános meghallgatásokra kerül sor, hogy az érdekelt felek megoszthassák véleményüket a véleménytervezettel kapcsolatban. A testület munkájának támogatása és az országspecifikus vagy egyszerre több tagállamra kiterjedő ismeretekre épülő, megalapozott egészségügyi szakpolitikai döntéshozatalnak a közvélemény körében való tudatosítása céljából lehetőség van konferenciák/műhelytalálkozók szervezésére.

Plenáris ülések

A szakértői testület tagjai rendszeresen üléseznek az évente 4–5 alkalommal megrendezett plenáris üléseken.

Szerkesztői/munkacsoportok

Miután a szakértői testületet a Bizottság megbízza, hogy dolgozzon ki szakvéleményt, a testület a szükséges szakértelemmel rendelkező tagjaiból szerkesztői/munkacsoportot hoz létre. Amennyiben további speciális szakértelemre/támogatásra van szükség, külső szakértő(k) is részt vehet(nek) a csoport munkájában.

Nyilvános meghallgatás

Az átláthatóság és nyitottság elvével összhangban a Bizottság nyilvános meghallgatásokat szervez, hogy az érdekelt felek megoszthassák egymással nézeteiket, és konkrét észrevételeket tehessenek a véleménytervezet véglegesítése előtt, így biztosítva, hogy a testület által elfogadott szakvélemények a lehető legmagasabb színvonalúak legyenek.

Konferenciák/workshopok

A testület munkájának támogatása és az országspecifikus vagy egyszerre több tagállamra kiterjedő ismeretekre épülő, megalapozott egészségügyi szakpolitikai döntéshozatalnak a közvélemény körében való tudatosítása céljából lehetőség van konferenciák/műhelytalálkozók szervezésére.