Skip to main content
Public Health

Panelens medlemmar kan nås via sekretariatet.

Medlemmarnas intresseförklaringar finns i registret över kommissionens expertgrupper.
Alla medlemmar har också undertecknat en åtagandeförklaring och en sekretessförklaring.

Jan De Maeseneer är panelens ordförande och Anna Garcia-Altes är vice ordförande.

Alfabetisk lista över de medlemmar som utsågs i december 2019 av kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet:

Jan De Maeseneer (ordförande)

CV

Anna Garcia-Altes (vice ordförande)
CV

Damien Gruson
CV

Dionne Kringos
CV

Lasse Lehtonen
CV

Christos Lionis
CV

Martin McKee
CV

Liubove Murauskiene
CV

Sabina Nuti
CV

Pedro Pita Barros
CV

Heather-Lynn Rogers
CV

Luigi Siciliani
CV

Dorothea Stahl
CV

Katarzyna Wieczorowska-Tobis
CV

Sergej Zacharov
CV

Jelka Zaletel
CV

Natasha Azzopardi Muscat (har avgått som panelmedlem efter sin utnämning till direktör för avdelningen för ländernas hälsopolitik och hälsosystem vid Världshälsoorganisationens regionala Europakontor)
CV