Skip to main content
Public Health

Euroopa tugivõrgustikud ja COVID-19

Koroonaviiruse pandeemiaga võitlemiseks on Euroopa Komisjon loonud kliinilise juhtimise tugisüsteemi (COVID-19 Clinical Management Support System – CMSS). Selle eesmärk on toetada arste, õdesid ja muid tervishoiutöötajaid haiglates, mis tegelevad praegu COVID-19 juhtumitega kogu ELis, Ühendkuningriigis ja EMP riikides. Süsteem võimaldab spetsialistidel tuvastada spetsialiste teistes riikides ja keskustes ning aitab neil kolleegidega hõlpsalt suhelda.

Miks liituda kliinilise juhtimise tugisüsteemiga (CMSS)?

Euroopa tugivõrgustike töö käigus saadud kogemustele toetudes aitab see algatus tuvastada kaastöötajaid ja saada andmebaasis ajakohastatud teavet, sealhulgas nimed ja kontaktandmed. Süsteem aitab kogu Euroopas COVID-19 viirushaiguse ravisse kaasatud tervishoiutöötajatel ja haiglatel kiiresti omavahel ühendust võtta.

Selle andmebaasi kasutajad saavad korrapäraselt asjakohast COVID-19 ja Euroopa tugivõrgustikega seotud teavet.

Süsteemiga liitumiseks registreeruge palun veebilehel.

Kuidas süsteem toimib?

Pärast registreerimist saavad liitujad süsteemis osalevate arstide kontaktandmed.

Osalejate isikuandmeid töödeldakse kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel. Vt ka isikuandmete kaitse põhimõtted.

Alates 23. märtsist 2020 kasutusel olnud süsteemi tutvustati liikmesriikide pädevatele asutustele ELi terviseohutuse komitees ja ka tervishoiutöötajatele on selle kohta aktiivselt teavet edastatud.

Euroopa tugivõrgustikke juhtiv liikmesriikide nõukogu toetab täielikult COVID-19 tugisüsteemi algatust ning on pühendunud selle tutvustamisele ja tugisüsteemi kasutuselevõtu toetamisele kõigis oma liikmesriikides.

Projekti eesmärk on keskenduda täielikult arstide toetamisele nende igapäevatöös, mitte niivõrd pandeemia strateegiliste, organisatsiooniliste, logistiliste ja rahvatervise (epidemioloogiliste või seire) aspektide käsitlemisele.

Mida teeb Euroopa tugivõrgustike süsteem, et aidata harvikhaigusi põdevaid COVID-19 patsiente?

Praeguses enneolematult keerulises olukorras teevad Euroopa tugivõrgustikud kõik endast oleneva, et aidata harvikhaigusi põdevatel COVID-19 patsientidel saada nende konkreetsele seisundile sobivat ravi ja hoolt. Mitu Euroopa tugivõrgustikku on teinud sihtotstarbelisi algatusi.

Euroopa tugivõrgustike veebiseminarid

Euroopa Komisjoni algatatud COVID-19 kliinilise juhtimise tugisüsteemi raames korraldas tervise ja toiduohutuse peadirektoraat mitu veebiseminari, et toetada COVID-19 patsientide ravis eesliinil töötavaid arste ja muid tervishoiutöötajaid. Tuginedes Euroopa tugivõrgustike töös saadud kogemustele, jagati nendel veebiseminaridel 24 tugivõrgustiku ekspertide teadmisi ja soovitusi, kuidas ravida mõningaid keerukamaid juhtumeid, kus patsiendid põevad koos COVID-19 viirushaigusega ka mõnd harvik- või komplekshaigust.

Kasulik teave

Kasulikud lingid