Bilten 252 – Program EUzaZDRAVJE

Bilten Zdravje – EU, št. 252: V žarišču

Program EUzaZDRAVJE – okrepljena zdravstvena politika z večjim proračunom

Anne Bucher, generalna direktorica pri Generalnem direktoratu Komisije za zdravje in varnost hrane, je spregovorila o ambicioznem novem programu EU4zaZDRAVJE kot posebnem programu financiranja s predlaganim proračunom v višini 9,4 milijarde evrov za okrepitev zdravstvenih sistemov in pripravo na prihodnje zdravstvene krize v EU.

Novosti, ki jih prinaša program EUzaZDRAVJE

Program EUzaZDRAVJE je predlog Komisije za ambiciozen in samostojen zdravstveni program za obdobje 2021–2027. Program je celovit odziv na politično zahtevo, da se gradi na izkušnjah iz krize COVID-19 in predhodnih zdravstvenih programov.

Komisija predlaga, da se programu EUzaZDRAVJE dodeli proračun v višini 9,4 milijarde evrov, kar je izredno pomembno povečanje sedanjega načrtovanega proračuna EU za zdravstvene programe za obdobje 2021–2027 (413 milijonov evrov). Obseg in cilji programa pričajo o pomenu zdravstvene politike EU. Prizadevali si bomo za najboljše rezultate, in sicer z ustvarjanjem sinergij med programom EUzaZDRAVJE ter drugimi programi in skladi EU, ki se zavzemajo za iste cilje.

Program EUzaZDRAVJE bo okrepil pripravljenost EU na večje čezmejne nevarnosti za zdravje in izboljšal odpornost zdravstvenih sistemov, da bi se lahko soočali s prihodnjimi epidemijami in dolgoročnimi izzivi, kot sta staranje prebivalstva in neenakosti v zdravstvenem stanju.

Prednostne naloge programa EUzaZDRAVJE

Sedanja kriza COVID-19 je pokazala, da je potrebno nadaljnje ukrepanje na ravni Unije v podporo sodelovanju in usklajevanju med državami članicami. Program EUzaZDRAVJE bo gradil na spoznanjih, pridobljenih med krizo COVID-19, hkrati pa omogočil nadaljevanje dela v zvezi z dolgoročnimi zdravstvenimi izzivi, kot so rak, cepljenje ali farmacevtski izdelki. Tri glavne prednostne naloge programa so:

  • varovanje ljudi v EU pred resnimi čezmejnimi nevarnostmi za zdravje in izboljšanje zmogljivosti za krizno upravljanje;
  • zagotavljanje razpoložljivosti in cenovne dostopnosti zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih v krizi pomembnih izdelkov ter
  • okrepitev zdravstvenih sistemov in zdravstvenega osebja, zlasti s spodbujanjem zdravja in preprečevanjem bolezni.

Program bo poleg pripravljenosti in odzivanja na krize obravnaval tudi druge pomembne dolgoročne izzive, kot so neenakosti v zdravstvenem stanju, neenakomerna porazdelitev zdravstvenega varstva ali nenalezljive bolezni, kot je rak.

Program bo zasnovan tako, da bo omogočil prilagajanje na nastajajoče nove izzive ter odzivanje na spreminjajoče se potrebe in prednostne naloge EU in držav članic. Usmerjevalna skupina za spodbujanje zdravja, preprečevanje bolezni in obvladovanje nenalezljivih bolezni nam bo pomagala določiti prednostne naloge.

Kaj sledi

O predlogu bodo razpravljale države članice in Evropski parlament. Ko bo predlog sprejet, naj bi se specifični ukrepi programa EUzaZDRAVJE začeli izvajati od 1. januarja 2021 naprej. V ospredju bodo ukrepi na področju kriznega upravljanja.