Buletinul informativ nr. 252 – Programul „UE pentru sănătate”

Buletinul informativ Sănătate-UE nr. 252 – Editorial

Programul „UE pentru sănătate” – o politică de sănătate mai solidă, cu un buget mai mare

Anne Bucher, directorul general al DG Sănătate și Siguranță Alimentară din cadrul Comisiei Europene, vorbește despre noul program ambițios „UE pentru sănătate”. Pentru acest program specific de finanțare este propus un buget 9,4 miliarde EUR, pentru a consolida sistemele de sănătate și pentru a pregăti capacitatea de răspuns necesară în cazul unor viitoare crize sanitare în UE.

Ce este nou în programul „UE pentru sănătate”?

Este propunerea Comisiei pentru un program de sine stătător în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027. Acesta reprezintă un răspuns cuprinzător la cererea politică, menit să valorifice învățămintele deprinse în urma crizei COVID-19 și în cadrul programelor de sănătate anterioare.

Comisia propune alocarea unui buget de 9,4 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă a cheltuielilor în raport cu cele prevăzute în prezent în cadrul programului de sănătate al UE pentru perioada 2021-2027 (413 milioane EUR). Dimensiunea programului și obiectivele sale ambițioase transmit un semnal clar: tratăm cu seriozitate politica UE în domeniul sănătății. Pentru a beneficia de un impact maxim, vom crea sinergii între „UE pentru sănătate” și alte programe și fonduri ale UE care împărtășesc obiective comune.

Programul „UE pentru sănătate” va stimula capacitatea de pregătire a UE pentru amenințări transfrontaliere majore la adresa sănătății și va îmbunătăți reziliența sistemelor de sănătate, pentru ca acestea să fie în măsură să facă față unor viitoare epidemii, precum și provocărilor pe termen lung, cum ar fi îmbătrânirea populației și inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate.

Care sunt prioritățile programului „UE pentru sănătate”?

Actuala criză COVID-19 a demonstrat în mod clar necesitatea unor acțiuni suplimentare la nivelul Uniunii pentru a sprijini cooperarea și coordonarea între statele membre. Programul „UE pentru sănătate” va ține cont de concluziile trase în urma crizei COVID-19 și de lucrările în curs privind problematicile de sănătate pe termen lung, cum ar fi cancerul, vaccinarea sau produsele farmaceutice. Acest program are trei priorități principale:

  • protejarea cetățenilor UE împotriva amenințărilor transfrontaliere grave pentru sănătate și îmbunătățirea capacității de gestionare a crizelor
  • asigurarea disponibilității și accesibilității medicamentelor, dispozitivelor medicale și a altor produse relevante precum și
  • consolidarea sistemelor sanitare și a forței de muncă din domeniul sănătății, în special prin promovarea sănătății și prevenirea bolilor.

Dincolo de capacitatea de reacție și de răspuns în situații de criză, programul va aborda și alte provocări importante pe termen lung, cum ar fi inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, distribuirea inegală a asistenței medicale sau bolile netransmisibile, cum ar fi cancerul.

Programul va trebui să fie dinamic și flexibil, pentru a se adapta la noile provocări emergente și pentru a veni în ajutorul UE și al statelor membre în funcție de nevoile și prioritățile lor. Grupul de coordonare pentru promovarea sănătății, prevenirea bolilor și gestionarea bolilor netransmisibile ne va ajuta să stabilim în mod adecvat prioritățile.

Care sunt etapele următoare?

După ce propunerea va fi dezbătută și adoptată de statele membre și de Parlamentul European, intenționăm să lansăm acțiuni specifice în cadrul programului „UE pentru sănătate”, începând cu 1 ianuarie 2021. Acțiunile privind gestionarea crizelor vor fi în prim-plan.