Naujienlaiškis Nr. 252. Programa „ES – sveikatos labui“

Portalo „Sveikata ES“ naujienlaiškis Nr. 252. Dėmesio centre

Programa „ES – sveikatos labui“ – stipresnė sveikatos politika ir didesnis biudžetas

Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato generalinė direktorė Anne Bucher kalba apie naują plataus užmojo programą „ES – sveikatos labui“ – specialią finansavimo programą, kurios siūlomas 9.4 mlrd. EUR biudžetas, skirtas sveikatos priežiūros sistemoms stiprinti ir pasirengti būsimoms sveikatos krizėms ES.

Kas naujo programoje „ES – sveikatos labui“?

Programa „ES – sveikatos labui“ yra Komisijos pasiūlymas dėl plataus užmojo atskiros 2021–2027 m. sveikatos programos. Tai yra visapusiškas atsakas į politinį reikalavimą atsižvelgti į patirtį, įgytą per Covid-19 krizę ir ankstesnes sveikatos programas.

Komisija siūlo programai „ES – sveikatos labui“ skirti 9.4 mlrd. EUR biudžetą, kuris yra labai didelis, palyginti su dabartinėmis prognozuojamomis 2021–2027 m. ES sveikatos programos išlaidomis (413 mln. EUR). Programos dydis ir užmojai aiškiai rodo, kad mes rimtai vertiname ES sveikatos politiką. Kad pasiektume didžiausią poveikį, sukursime programos „ES – sveikatos labui“ ir kitų ES programų bei fondų, kurių tikslai bendri, sinergiją.

Programa „ES – sveikatos labui“ sustiprins ES pasirengimą didelėms tarpvalstybinėms grėsmėms sveikatai ir padidins sveikatos sistemų atsparumą, kad būtų galima įveikti būsimas epidemijas ir ilgalaikius iššūkius, pavyzdžiui, senėjančią visuomenę ir nelygybę sveikatos srityje.

Kokie yra pagrindiniai programos „ES – sveikatos labui“ tikslai?

Tebesitęsianti COVID-19 krizė aiškiai parodė, kad reikia imtis tolesnių veiksmų Sąjungos lygmeniu siekiant remti valstybių narių bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą. Įgyvendinant programą „ES – sveikatos labui“ bus derinama patirtis, įgyta kovojant su COVID-19, ir tęsiamas darbas sprendžiant ilgalaikes sveikatos problemas, kaip antai kova su vėžiu, skiepijimas ar vaistai. Trys pagrindiniai programos prioritetai yra tokie:

  • apsaugoti ES žmones nuo didelių tarpvalstybinių grėsmių sveikatai ir didinti krizių valdymo pajėgumus;
  • užtikrinti, kad vaistai, medicinos priemonės ir kiti su krize susiję produktai būtų prieinami ir įperkami, taip pat
  • stiprinti sveikatos sistemas ir rūpintis sveikatos priežiūros darbuotojais, įgyvendinant sveikatinimo ir ligų prevencijos programas.

Be pasirengimo krizėms ir reagavimo į jas, programa bus sprendžiami kiti svarbūs ilgalaikiai uždaviniai, pavyzdžiui, nelygybė sveikatos srityje, netolygus sveikatos priežiūros paslaugų paskirstymas arba kova su neužkrečiamosiomis ligomis, pavyzdžiui, vėžiu.

Programa turės būti dinamiška ir lanksti, kad būtų galima prisitaikyti prie naujų iššūkių ir padėti ES bei valstybėms narėms tenkinti jų kintančius poreikius ir įgyvendinti prioritetus. Sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinė grupė padės mums nustatyti tinkamus prioritetus.

Kokie yra tolesni veiksmai?

Valstybėms narėms ir Europos Parlamentui apsvarsčius ir priėmus pasiūlymą, nuo 2021 m. sausio 1 d. ketinama pradėti konkrečius veiksmus pagal programą „ES – sveikatos labui“. Pradžioje bus vykdomi krizių valdymo veiksmai.