Bilten br. 252 – Program „EU za zdravlje”

Bilten Zdravlje-EU br. 252. – U prvom planu

Program „EU za zdravlje” – snažnija zdravstvena politika s većim proračunom

Anne Bucher, direktorica Komisijine Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane (GU SANTE), govori o ambicioznom novom programu „EU za zdravlje”, namjenskom programu financiranja s predloženim proračunom od 9,4 milijarde eura za jačanje zdravstvenih sustava i pripremu za buduće zdravstvene krize u EU-u.

Po čemu je program „EU za zdravlje” drukčiji od dosadašnjih?

Program „EU za zdravlje” Komisijin je prijedlog za ambiciozan zaseban zdravstveni program za razdoblje 2021. – 2027. To je sveobuhvatan odgovor na politički zahtjev da se uzmu u obzir pouke izvučene iz krize izazvane bolešću COVID-19 i iskustva iz prethodnih zdravstvenih programa.

Komisija predlaže da se programu „EU za zdravlje” dodijeli proračun od 9,4 milijarde eura, što je znatno povećanje u odnosu na trenutačno predviđene rashode za zdravstveni program za razdoblje 2021. – 2027. (413 milijuna eura). Veličina i ambicioznost programa jasno pokazuje koliko ozbiljno shvaćamo zdravstvenu politiku EU-a. Kako bismo postigli najveći mogući učinak, stvorit ćemo sinergiju između programa „EU za zdravlje” i drugih EU-ovih programa i fondova koji imaju zajedničke ciljeve.

Programom „EU za zdravlje” povećat će se pripravnost EU-a za velike prekogranične prijetnje zdravlju i poboljšati otpornost zdravstvenih sustava kako bi se mogli nositi s budućim epidemijama ali i dugoročnim izazovima kao što je starenje stanovništva i nejednakosti u zdravstvenom statusu.

Koji su prioriteti programa „EU za zdravlje”?

Aktualna kriza izazvana pandemijom bolesti COVID-19 jasno je pokazala da postoji potreba za daljnjim djelovanjem na razini Unije kako bi se poduprla suradnja i koordinacija među državama članicama. U Programu „EU za zdravlje” kombinirat će se pouke izvučene iz pandemije bolesti COVID-19 i kontinuirani rad na dugoročnim zdravstvenim izazovima kao što su rak, cijepljenje i farmaceutski proizvodi. Program ima tri glavna prioriteta:

  • zaštita ljudi u Uniji od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju i povećanje kapaciteta za upravljanje krizama
  • osiguravanje dostupnosti i cjenovne pristupačnosti lijekova, medicinskih proizvoda i drugih relevantnih proizvoda te
  • jačanje zdravstvenih sustava i radne snage u zdravstvu, poglavito promicanjem zdravlja i sprečavanjem bolesti.

Osim pripravnosti i odgovora na krize, programom su obuhvaćeni i drugi važni dugoročni izazovi kao što su nejednakosti u pogledu zdravstvenog statusa, neravnomjerna raspodjela zdravstvene skrbi ili nezarazne bolesti kao što je rak.

Program mora biti dinamičan i fleksibilan kako bi se prilagodio novim izazovima te kako bi odgovarao promjenjivim potrebama i prioritetima EU-a i država članica. Upravljačka skupina za promicanje zdravlja, prevenciju bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima pomoći će nam da postavimo prave prioritete.

Koji su sljedeći koraci?

Planiramo da će provedba konkretnih mjera u okviru programa „EU za zdravlje” početi od 1. siječnja 2021. Da bi se počelo s provedbom, Europski parlament i države članice trebaju raspraviti o prijedlogu tog programa i usvojiti ga. U početku provedbe naglasak će biti na mjerama upravljanja krizom.