Uutiskirje 252 – EU4Health-ohjelma

Terveys-EU-uutiskirje 252 – Valokeilassa

EU4Health-ohjelma – vahvempaa terveyspolitiikkaa, enemmän määrärahoja

Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston pääjohtaja Anne Bucher esittelee EU4Health-ohjelman. Tämän uuden ja kunnianhimoisen terveysohjelman tavoitteena on vahvistaa terveydenhoitojärjestelmiä ja auttaa varautumaan mahdollisiin tuleviin terveyskriiseihin EU:ssa. Sille on esitetty 9,4 miljardin euron määrärahoja.

Mistä EU4Health-ohjelmassa on kyse?

EU4Health-ohjelma on Euroopan komission ehdotus terveysalan itsenäiseksi toimintaohjelmaksi vuosiksi 2021–2027. Sen avulla voidaan kattavasti ottaa huomioon sekä nykyisestä covid-19-kriisistä että aiemmista terveysohjelmista saadut kokemukset.

Komissio ehdottaa, että EU4Health-ohjelmalle osoitetaan 9,4 miljardin euron budjetti, mikä on huomattavasti enemmän kuin EU:n terveysohjelmalle 2021–2027 suunniteltu 413 miljoonan euron budjetti. EU4Health-ohjelman mittakaava ja tavoitteet antavat selkeän signaalin siitä, että komissio suhtautuu hyvin vakavasti EU:n terveyspolitiikkaan. Ohjelman vaikutuksia vahvistetaan synergialla muiden samoihin tavoitteisiin pyrkivien EU-ohjelmien kanssa.

EU4Health-ohjelma parantaa EU:n valmiutta vastata merkittäviin valtioiden rajat ylittäviin terveysuhkiin ja vahvistaa terveysjärjestelmien resilienssiä. Siten olemme paremmin valmistautuneita kohtaamaan epidemioita sekä erilaisia pitkän aikavälin haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi väestön ikääntymiseen ja terveyseroihin.

Mitkä ovat EU4Health-ohjelman tärkeimmät tavoitteet?

Covid-19-kriisi on selkeästi osoittanut, että EU:n tasolla tarvitaan lisätoimia jäsenmaiden välisen yhteistyön ja koordinoinnin tukemiseksi. EU4Health-ohjelmassa yhdistetään covid-19-kriisistä saatu kokemus siihen työhön, jota tehdään pitkän aikavälin terveyshaasteisiin vastaamiseksi esimerkiksi syöpähoitojen, rokotteiden ja lääkkeiden kehittämisen parissa. EU4Health-ohjelman tavoitteet ovat:

  • suojella ihmisiä EU:ssa valtioiden rajat ylittäviltä vakavilta terveysuhkilta ja parantaa kriisinhallintavalmiuksia
  • varmistaa lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja muiden tarpeellisten tuotteiden saatavuus ja kohtuuhintaisuus
  • vahvistaa terveysjärjestelmiä ja terveydenhuoltohenkilöstöä toimilla, jotka ennen muuta edistävät terveyttä ja ehkäisevät sairauksia.

Kriisivalmiuksien lisäksi EU4Health-ohjelmassa pyritään vastaamaan merkittäviin pitkän aikavälin haasteisiin, joita aiheuttavat esimerkiksi terveyserot, terveydenhuoltopalvelujen epätasainen jakautuminen ja ei-tarttuvat taudit, kuten syöpä.

Ohjelman on oltava dynaaminen ja joustava, jotta se voi mukautua uusiin haasteisiin ja palvella EU:ta ja sen jäsenmaita niiden muuttuvien tarpeiden ja painopisteiden suhteen. Komission perustama terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien hoidon ohjausryhmä auttaa ohjelman prioriteettien valitsemisessa.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Kun EU-maat ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet ehdotuksen, tarkoituksena on käynnistää EU4Health-ohjelman erityistoimia 1.1.2021 alkaen. Ohjelman alkuvaiheissa keskitytään erityisesti kriisinhallintaan.