Nyhedsbrev nr. 252 - EU4Health-programmet

Nyhedsbrevet Sundhed-EU nr. 252 – Fokus

Sundhedsprogrammet EU4Health – en stærkere sundhedspolitik med et større budget

Generaldirektør for Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed, Anne Bucher, taler om det ambitiøse nye EU4Health-program, et målrettet finansieringsprogram med et foreslået budget på 9,4 milliarder euro til at styrke sundhedssystemerne og forberede sig på fremtidige sundhedskriser i EU.

Hvad er det nye ved EU4Health?

Sundhedsprogrammet EU4Health er Kommissionens forslag til et ambitiøst enkeltstående sundhedsprogram for 2021-2027. Det er en omfattende reaktion på det politiske ønske om at lære af de erfaringer, der er gjort med både covid-19-krisen og tidligere sundhedsprogrammer.

Kommissionen foreslår, at der afsættes et budget på 9,4 milliarder euro til EU4Health, hvilket er en betydelig stigning i de nu planlagte udgifter til EU's sundhedsprogram for 2021-2027 (413 mio. EUR). Programmets størrelse og ambitionsniveau sender et klart signal om, at vi tager EU's sundhedspolitik alvorligt. For at opnå den største virkning vil vi skabe synergier mellem EU4Health og andre EU-programmer og fonde, der har fælles mål.

EU4Health vil styrke EU's beredskab over for store grænseoverskridende sundhedstrusler og forbedre sundhedssystemernes modstandsdygtighed, så de er rustet til fremtidige epidemier og langsigtede udfordringer som en aldrende befolkning og sundhedsmæssige uligheder.

Hvad er EU4Health-programmets vigtigste mål?

Den aktuelle covid-19-krise har tydeligt vist, at der er behov for en yderligere indsats på EU-plan for at støtte samarbejde og koordinering mellem medlemslandene. Sundhedsprogrammet EU4Health vil kombinere erfaringerne fra covid-19 og fortsætte arbejdet med langsigtede sundhedsudfordringer som kræft, vaccinationer og lægemidler. Programmet har tre hovedprioriteter:

  • at beskytte mennesker i EU mod alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og forbedre krisestyringskapaciteten
  • at gøre lægemidler, medicinsk udstyr og andre kriserelevante produkter tilgængelige og prismæssigt overkommelige samt
  • at styrke sundhedssystemerne og sundhedspersonalet, navnlig gennem sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Ud over kriseberedskabet og -indsatsen vil programmet tage fat på andre vigtige udfordringer på lang sigt, f.eks. sundhedsmæssige uligheder, ulige fordeling af sundhedspleje eller ikkesmitsomme sygdomme som kræft.

Programmet skal være dynamisk og fleksibelt for at kunne tilpasse sig nye udfordringer og for at hjælpe EU og medlemsstaterne med deres skiftende behov og prioriteter. Styringsgruppen for Sundhedsfremme, Sygdomsforebyggelse og Håndtering af Ikkeoverførbare Sygdomme vil hjælpe os med at fastlægge de rette prioriteter.

Hvad sker der nu?

Når forslaget er vedtaget af EU-landene og Europa-Parlamentet, er det hensigten at iværksætte konkrete tiltag under EU4Health fra den 1. januar 2021. Der vil fra begyndelsen være fokus på foranstaltninger i forbindelse med krisestyring.