Zpravodaj č. 252 – Program EU4Health

Zpravodaj „Zdraví v EU“ č. 252 – Téma

Program EU4Health – robustnější zdravotní politika s větším rozpočtem

Anne Bucherová, šéfka Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, hovoří o ambiciózním programu EU4Health, novém programu EU pro oblasti zdraví, jehož navrhovaný rozpočet činí 9,4 miliardy eur, které mají být vyčleněny na posílení systémů zdravotnictví a přípravu na budoucí zdravotní krize v EU.

Novinky, které program EU4Health přináší

Program EU4Health Komise navrhla jako samostatný ambiciózní program pro oblast veřejného zdraví na období 2021–2027. Jedná se o komplexní odezvu na politickou poptávku, aby byly zohledněny poznatky získané během koronavirové krize i z předchozích programů v oblasti zdraví.

Komise navrhuje vyčlenit na program rozpočet 9,4 miliard eur, což je velmi významné navýšení stávajících předpokládaných výdajů zdravotního programu v období 2021–2027 (aktuálně 413 milionů eur). Záběr a ambice programu jsou jasným signálem, že politika v oblasti veřejného zdraví má pro EU zásadní důležitost. Aby měl program co největší dopad, budeme rovněž vytvářet synergie s dalšími programy EU a fondy, které mají totožné cíle.

Program EU4Health podpoří připravenost EU na velké přeshraniční zdravotní hrozby a zlepší odolnost systémů zdravotní péče, aby byly schopny čelit budoucím epidemiím a dlouhodobým problémům, jako je stárnoucí populace a nerovnost ve zdravotním stavu populace.

Jaké jsou priority programu ƒ„EU pro zdraví“?

Probíhající krize spojená s onemocněním COVID-19 jasně ukázala potřebu dalších opatření na úrovni Unie – je třeba více podporovat spolupráci a koordinaci mezi členskými státy. Nový program EU pro oblast zdraví využije poznatky získané během koronavirové krize a bude pokračovat v úsilí zaměřeném na řešení dlouhodobých zdravotních otázek, jako je rakovina, očkování nebo dostupnost léčiv. Program má tři hlavní priority:

  • Ochránit lidi v EU před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami a posílit kapacity k řešit krizí;
  • Za dostupnou cenu dodávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a další důležité produkty; Posílit
  • systémy zdravotnictví a zdravotnický personál, zejména podporou veřejného zdraví a prevencí.

Kromě připravenosti na krize a reakce na ně se program zaměří na další důležité dlouhodobé výzvy, jako jsou nerovnosti ve zdravotním stavu obyvatelstva, nerovnoměrná dostupnost zdravotní péče a dále na nepřenosné nemoci, jako je rakovina.

Program bude muset být dynamický a pružný, aby se přizpůsobil nově vznikajícím výzvám a sloužil měnícím se potřebám a prioritám EU a členských států. Priority nám pomůže stanovit Řídicí skupina pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí.

Co bude následovat?

Předpokládá se, že poté, co návrh přijmou členské státy a Evropský parlament, začnou se od 1. ledna 2021 v rámci programu „EU pro zdraví“ realizovat konkrétní akce. Prioritu dostanou opatření záměrná na řešení krizí.