Bilten Zdravje-EU, št. 240 – Cepljenje

Bilten Zdravje-EU, št. 240: V žarišču

Deset ukrepov za zagotovitev cepljenja za vse

Evropska komisija in Svetovna zdravstvena organizacija sta 12. septembra gostili svetovni vrh o cepljenju, da bi spremenili trend širjenja nalezljivih bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem, in zaustavili širjenje napačnih informacij o cepivih. Povzetek razprav je naveden v nadaljevanju.

Vsak bi moral izkusiti prednosti cepljenja. Kljub temu, da so na voljo varna in učinkovita cepiva, pomanjkanje dostopa do cepljenja in cepiv, napačne informacije, nezavedanje o nevarnosti bolezni, upadanje zaupanja javnosti v pomen cepljenja in dezinvestiranje ogrožajo stopnje precepljenosti po vsem svetu. Cepljenje je nedvomno eden najučinkovitejših ukrepov na področju javnega zdravja. Storiti moramo vse, da ohranimo težko izborjene dosežke na področju cepljenja, in si hkrati prizadevati, da naredimo več in bolje pri vzpostavljanju učinkovitih in pravičnih zdravstvenih sistemov ter zmanjševanju škode zaradi bolezni in trpljenja, ki bi jih sicer lahko preprečili. Sem sodi tudi izvedba potrebnih naložb v raziskave in razvoj za reševanje neizpolnjenih zdravstvenih potreb, zlasti z razvojem novih cepiv in izboljšanjem obstoječih.

Glavne točke z vrha in ukrepi za zagotovitev cepljenja za vse ter za izkoreninjenje bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem:

 1. Spodbujati svetovno politično vodstvo in zavezanost cepljenju ter vzpostaviti učinkovito sodelovanje in partnerstva – na mednarodni, nacionalni, regionalni in lokalni ravni z zdravstvenimi organi, zdravstvenimi delavci, civilno družbo, skupnostmi, znanstveniki in industrijo –, da bi z visokimi stopnjami precepljenosti vsem ljudem povsod trajno zagotovili zaščito.
   
 2. Zagotoviti, da bodo vse države sprejele nacionalno strategijo za imunizacijo ter zagotoviti in okrepiti finančno vzdržnost teh strategij ob uvajanju univerzalnega zdravstvenega varstva, v katerem ne bo nihče zapostavljen.
   
 3. Vzpostaviti trdne sisteme nadzora bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem, zlasti tistih, ki jih je treba izkoreniniti na svetovni ravni.
   
 4. Odpraviti temeljne vzroke nezaupanja v cepljenje, povečati zaupanje v cepljenje ter oblikovati in izvesti na dokazih temelječe ukrepe.
   
 5. Izkoristiti potencial digitalnih tehnologij, da se izboljša spremljanje uspešnosti programov cepljenja.
   
 6. Podpirati raziskave, da bi stalno zbirali podatke o učinkovitosti in varnosti cepiv ter učinku programov cepljenja.
   
 7. Nadaljevati prizadevanja in naložbe, vključno z novimi modeli financiranja in spodbud na področju raziskav, razvoja in inovacij za boljša cepiva in učinkovitejšo dostavo.
   
 8. Zmanjšati tveganja zaradi pomanjkanja cepiv z boljšim spremljanjem razpoložljivosti cepiv, napovedovanjem potreb, nakupi, dostavo in sistemi skladiščenja zalog. Pri tem je treba sodelovati s proizvajalci in vsemi deležniki v distribucijski verigi, da bi čim bolje izkoristili ali povečali obstoječe proizvodne zmogljivosti.
   
 9. Opolnomočiti zdravstvene delavce na vseh ravneh ter medije, da bodo javnosti posredovali učinkovite, transparentne in objektivne informacije ter preprečevati napačne in zavajajoče informacije, tudi s povezovanjem prek družbenih medijev in tehnoloških podjetij.
   
 10. Uskladiti in vključiti cepljenje v svetovno zdravstveno in razvojno agendo v okviru obnovljenega programa imunizacije 2030.