Bilten 240 – Cijepljenje

Bilten Zdravlje-EU, br. 240. – U prvom planu

Deset mjera za maksimalnu procijepljenost

U zajedničkoj organizaciji Europske komisije i Svjetske zdravstvene organizacije 12. rujna održan je svjetski sastanak na vrhu o cijepljenju. Cilj je sastanka bio suzbiti širenje bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem i spriječiti širenje dezinformacija o cjepivima. Mjere i pouke navedene u nastavku sažetak su održanih rasprava.

Svatko ima pravo iskusiti dobrobiti koje donosi cijepljenje. Iako postoje sigurna i djelotvorna cjepiva, manjak pristupa tim cjepivima, njihova nestašica, dezinformacije, olako shvaćanje rizika od bolesti, slabljenje povjerenja javnosti u vrijednost cjepiva i prestanak ulaganja u cjepiva negativno utječu na razinu procijepljenosti u svijetu. Cijepljenje je nedvojbeno jedna od najdjelotvornijih javnozdravstvenih mjera. Moramo nastojati održati teško ostvarene rezultate u pogledu cijepljenja, ali i učiniti više i bolje kako bi zdravstveni sustavi postali djelotvorni i pravedni i kako bismo smanjili štetne posljedice bolesti i patnje koje je moguće spriječiti. To znači i da moramo ulagati u istraživanje i razvoj kako bismo riješili problem nezadovoljenih medicinskih potreba razvojem novih cjepiva i poboljšanjem postojećih.

Pouke sa sastanka i potrebne mjere za ostvarenje cilja maksimalne procijepljenosti i suzbijanja bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem:

 1. Promicati globalno političko vodstvo i angažman u području cijepljenja i graditi djelotvornu suradnju i partnerstva na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini sa zdravstvenim tijelima i djelatnicima, civilnim društvom, zajednicama, znanstvenicima i industrijom kako bismo stalno održavali visoke stope procijepljenosti te pružili zaštitu svima u cijelom svijetu.
   
 2. Postići da svaka zemlja donese i provodi nacionalnu strategiju imunizacije te ojačati financijsku održivost takvih strategija, u skladu s napredovanjem prema ostvarenju cilja univerzalnog zdravstvenog osiguranja. Ne smije biti iznimaka.
   
 3. Uspostaviti čvrste sustave praćenja bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem, posebno onih koje su obuhvaćene globalnim ciljevima suzbijanja i iskorjenjivanja.
   
 4. Otkloniti temeljne uzroke oklijevanja u vezi s cijepljenjem, povećati povjerenje u cijepljenje te donijeti i provesti mjere temeljene na dokazima.
   
 5. Iskoristiti moć digitalnih tehnologija za poboljšanje praćenja učinkovitosti programa cijepljenja.
   
 6. Nastaviti ulagati istraživačke napore u kontinuirano prikupljanje podataka o učinkovitosti i sigurnosti cjepiva i učinku programa cijepljenja.
   
 7. Nastaviti ulagati napore i sredstva, među ostalim u okviru novih modela financiranja i poticaja, u istraživanje, inovacije i razvoj novih ili poboljšanih cjepiva i metoda cijepljenja.
   
 8. Smanjiti rizik od nestašice cjepiva poboljšanjem sustava za praćenje dostupnosti cjepiva, predviđanje potrebe za cjepivom, nabavu, isporuku i stvaranje zaliha cjepiva i suradnjom s proizvođačima i svim sudionicima u distribucijskom lancu kako bi se maksimalno iskoristio ili povećao sadašnji kapacitet proizvodnje cjepiva.
   
 9. Osposobiti sve kategorije zdravstvenih djelatnika i medije za učinkovito pružanje transparentnih i objektivnih informacija javnosti i suzbijanje širenja lažnih i obmanjujućih informacija, među ostalim preko društvenih medija i u suradnji s tehnološkim poduzećima.
   
 10. Uskladiti i uključiti cijepljenje u globalne zdravstvene i razvojne programe u okviru novog programa za imunizaciju za razdoblje do 2030.