Ενημερωτικό δελτίο 240 - Εμβολιασμός

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Ενημερωτικό δελτίο Υγεία-ΕΕ 240 - Ειδικό θέμα

Δέκα δράσεις με στόχο τον εμβολιασμό όλων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) διοργάνωσαν παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για τον εμβολιασμό στις 12 Σεπτεμβρίου με σκοπό να αντιστραφεί η εξάπλωση των ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό και να σταματήσει η διάδοση της παραπληροφόρησης σχετικά με τον εμβολιασμό. Οι συζητήσεις συνοψίζονται στις ακόλουθες δράσεις και τα διδάγματα.

Όλοι θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από τη δυνατότητα εμβολιασμού. Παρά τη διαθεσιμότητα ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων, η έλλειψη πρόσβασης, οι ελλείψεις σε εμβόλια, η παραπληροφόρηση, ο εφησυχασμός ως προς τους κινδύνους της νόσου, η μείωση της εμπιστοσύνης του κοινού στην αξία των εμβολίων και οι αποεπενδύσεις υπονομεύουν τα ποσοστά εμβολιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο εμβολιασμός αποτελεί αναμφισβήτητα μια από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τα οφέλη που προέκυψαν από τον εμβολιασμό, αλλά και να αναλάβουμε περισσότερες και καλύτερες ενέργειες για τη δημιουργία αποτελεσματικών και δίκαιων συστημάτων υγείας και τη μείωση των επιπτώσεων και της οδύνης που προκαλούν ασθένειες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να γίνουν επίσης οι απαραίτητες επενδύσεις στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης με σκοπό την αντιμετώπιση των ακάλυπτων ιατρικών αναγκών μέσω της δημιουργίας νέων εμβολίων και της βελτίωσης των υφιστάμενων εμβολίων.

Διδάγματα και δράσεις που απαιτούνται για τον εμβολιασμό για όλους και την εξάλειψη νόσων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό:

 1. Να προωθήσουμε μια παγκόσμια πολιτική ηγεσία και δέσμευση για τον εμβολιασμό και να οικοδομήσουμε αποτελεσματική συνεργασία και εταιρικές σχέσεις -σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τις υγειονομικές αρχές, τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, την κοινωνία των πολιτών, τις κοινότητες, τους επιστήμονες και τη βιομηχανία- με στόχο την προστασία όλων των πολιτών μέσω της διατήρησης υψηλών ποσοστών εμβολιαστικής κάλυψης.
   
 2. Να διασφαλίσουμε ότι όλες οι χώρες διαθέτουν και εφαρμόζουν εθνικές στρατηγικές ανοσοποίησης και να ενισχύσουμε την οικονομική βιωσιμότητά τους, σύμφωνα με την πρόοδο προς την καθολική κάλυψη της υγείας, μην αφήνοντας κανέναν πίσω.
   
 3. Να δημιουργήσουμε ισχυρά συστήματα επιτήρησης για ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, ιδίως τις ασθένειες που υπόκεινται σε παγκόσμιους στόχους περιορισμού και εξάλειψης.
   
 4. Να αντιμετωπίσουμε τις βαθύτερες αιτίες της επιφυλακτικότητας απέναντι στον εμβολιασμό, να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη στον εμβολιασμό και να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε τεκμηριωμένες παρεμβάσεις.
   
 5. Να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών, έτσι ώστε να αυξηθεί η παρακολούθηση των επιδόσεων των προγραμμάτων εμβολιασμού.
   
 6. Να στηρίξουμε τις ερευνητικές προσπάθειες για τη συνεχή παραγωγή δεδομένων σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων και τον αντίκτυπο των προγραμμάτων εμβολιασμού.
   
 7. Να συνεχίσουμε τις προσπάθειες και τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων νέων μοντέλων χρηματοδότησης και κινήτρων, στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία με σκοπό νέα ή βελτιωμένα συστήματα εμβολιασμού.
   
 8. Να μετριάσουμε τους κινδύνους της έλλειψης εμβολίων μέσω της βελτίωσης των συστημάτων διαθεσιμότητας, παρακολούθησης, πρόβλεψης, αγοράς, διανομής και δημιουργίας αποθεμάτων εμβολίων καθώς και μέσω της συνεργασίας με τη βιομηχανία παραγωγής και όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διανομής, ώστε να αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ή να αυξάνεται η υφιστάμενη παραγωγική ικανότητα.
   
 9. Να ενθαρρύνουμε τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε όλα τα επίπεδα, καθώς και τα μέσα ενημέρωσης, ώστε να παρέχουν αποτελεσματικές, διαφανείς και αντικειμενικές πληροφορίες στο κοινό και να μάχονται κατά των ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών, μεταξύ άλλων, μέσω της συνεργασίας με πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τεχνολογικές εταιρείες.
   
 10. Να εναρμονίσουμε και να ενσωματώσουμε τον εμβολιασμό στο παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης για την υγεία και την ανάπτυξη, μέσω μιας ανανεωμένης ατζέντας για την ανοσοποίηση για το 2030.