Nyhedsbrev 240 - Vaccination

Nyhedsbrevet Sundhed-EU nr. 240 – Fokus

Ti tiltag mod vaccination for alle

Europa-Kommissionen og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) var sammen vært for et globalt vaccinationstopmøde den 12. september for at bremse spredningen af sygdomme, som kan forebygges ved vaccination, og standse udbredelsen af misinformation om vaccination. Drøftelserne opsummeres i de følgende tiltag og erfaringer fra dagen.

Alle skal have mulighed for at blive vaccineret. Selvom der findes sikre og effektive vacciner, skades vaccinationsraterne verden over på grund af manglende adgang til dem, vaccinemangel, misinformation, manglende årvågenhed over for risikoen for sygdomme, faldende tillid til værdien ved vacciner blandt befolkningen og manglende investeringer. Vaccination er utvivlsomt en af de mest effektive interventioner for folkesundheden. Vi må bestræbe os på at opretholde de hårdt tilkæmpede resultater for vaccination, men samtidig arbejde på at gøre mere og gøre det bedre for at sikre effektive og retfærdige sundhedssystemer og mindske de skader, der forårsages af sygdomme og lidelser, som ellers kunne forebygges. Det omfatter også at foretage de nødvendige investeringer i forskning og udvikling for at imødekomme uopfyldte medicinske behov ved at udvikle nye vacciner og forbedre de eksisterende.

Erfaringer fra dagen og tiltag, der er nødvendige for at sikre vaccination for alle og udrydde sygdomme, som kan forebygges ved vaccination:

 1. Forbedre det globale politiske lederskab og engagementet i vaccinationsfremme og etablere effektivt samarbejde og partnerskaber på tværs af internationale, nationale, regionale og lokale niveauer med sundhedsmyndigheder, sundhedspersonale, civilsamfundet, lokalsamfund, forskere og erhvervslivet for at beskytte alle og enhver gennem vedvarende høj vaccinationsdækning.
   
 2. Sørge for at alle lande fastlægger og gennemfører nationale immuniseringsstrategier og styrke deres finansielle bæredygtighed i linje med fremskridtet mod universel sundhedsdækning, så ingen lades i stikken.
   
 3. Opbygge solide overvågningssystemer for sygdomme, som kan forebygges ved vaccination, særlig de sygdomme, som hører under de globale mål for bekæmpelse og udryddelse.
   
 4. Tackle de grundlæggende årsager til vaccinationsmodstand, øge tilliden til vaccination og udforme og gennemføre evidensbaserede indgreb.
   
 5. Udnytte fordelene ved digitale teknologier for at styrke overvågningen af vaccinationsprogrammernes effekt.
   
 6. Understøtte forskningsindsatsen for hele tiden at fremskaffe data om effektiviteten af og sikkerheden ved vacciner og virkningen af vaccinationsprogrammerne.
   
 7. Fortsætte indsatsen og investeringerne, herunder nye modeller for finansiering og incitamenter, inden for forskning, udvikling og innovation for at sikre nye eller forbedrede vacciner og måder at give dem på.
   
 8. Begrænse risikoen for vaccinemangel gennem bedre overvågning af mængden af tilgængelige vacciner, opstilling af prognoser, systemer for indkøb, levering og oplagring samt samarbejde med producenter og alle parter i distributionskæden for at gøre bedst mulig brug af fremstillingskapaciteten eller øge den eksisterende kapacitet.
   
 9. Styrke sundhedsfagfolks og mediernes position på alle niveauer for at sørge for effektiv, gennemsigtig og objektiv information til offentligheden og bekæmpe urigtige eller vildledende oplysninger bl.a. ved at benytte de sociale medier og arbejde sammen med teknologiske virksomheder.
   
 10. Tilpasse og integrere vaccination i de globale dagsordener for sundhed og udvikling gennem en fornyet dagsorden for immunisering for 2030.