EU Common Entry Gate (EU-CEG)

Vodnik po korakih

V skladu z direktivo o tobačnih izdelkih (2014/40/EU)  morajo proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret in posodic za polnjenje organom v državah članicah, v katerih nameravajo tržiti izdelke, predložiti ključne informacije. Informacijsko orodje za zagotavljanje informacij se imenuje skupni portal EU (EU-CEG).

Kako v skladu z zahtevami direktive o tobačnih izdelkih (2014/40/EU)  na skupnem portalu EU-CEG organom v državah članicah EU predložiti ključne informacije o tobačnih izdelkih, elektronskih cigaretah in posodicah za polnjenje.

Najprej pozorno preberite te informacije.

1) Ali moram vložiti zahtevek za identifikacijsko številko predlagatelja?

Zahtevek za identifikacijsko številko predlagatelja morate vložiti, če:

 • ste proizvajalec ali uvoznik tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret ali posodic za polnjenje.
  Identifikacijsko številko predlagatelja boste uporabili vsakič, ko boste predložili informacije na portalu EU-CEG. Navesti jo boste morali tudi v vsaki korespondenci v zvezi z informacijami o izdelku.

Identifikacijske številke predlagatelja NE POTREBUJEJO:

 • tretje stranke (npr. podjetja ali svetovalci, ki jih najame proizvajalec/uvoznik), ki informacije predložijo v imenu proizvajalca/uvoznika.

Tudi če zaprosite za identifikacijsko številko predlagatelja v imenu proizvajalca ali uvoznika, morate pri izpolnitvi obrazca navesti podatke o podjetju proizvajalca ali uvoznika.

OPOMBA: Identifikacijska številka predlagatelja ne omogoča dostopa do dodatnih informacij ali funkcij v sistemu EU-CEG.

2) Kako vložiti zahtevek za identifikacijsko številko predlagatelja?

Potrebni so naslednji koraki:

 1. ustvarite račun ECAS, če ga še nimate
 2. prenesite obrazec za registracijo 
 3. seznanite se z obrazcem za registracijo in vodnikom za registracijo , na voljo v vseh jezikih EU
 4. izpolnite obrazec
 5. pošljite obrazec (upoštevajte navodila v obrazcu)
OPOMBA: Obrazec izpolnite čim podrobneje (tudi neobvezna polja) in priložite vse uradne dokumente (npr. potrdilo o registraciji/ustanovitvi, račun za plačilo javnih storitev, davčna napoved).

Po prejemu izpolnjenega obrazca bomo začeli postopek za dodelitev identifikacijske številke predlagatelja.

To lahko traja nekaj dni, zlasti v obdobju povečane količine dela, zato prosimo za razumevanje.

Mogoče bomo pred izdajo identifikacijske številke predlagatelja potrebovali še dodatne informacije. Po potrebi lahko prekličemo identifikacijsko številko predlagatelja.

3) Predložitev informacij o tobačnih izdelkih

Informacije, ki jih je treba predložiti na portalu EU-CEG, so navedene:

v členu 5 Direktive 2014/40/EU in izvedbenem sklepu o predložitvi informacij o tobačnih izdelkih.

Te informacije je treba predložiti ustrezni državi članici, preden se dajo na trg novi ali spremenjeni izdelki.

V zvezi z izdelki, ki so že bili na trgu 20. maja 2016, je treba te informacije predložiti do 20. novembra 2016.

Več o zahtevanih informacijah v podatkovnem slovarju. Slovar se delno uporablja tudi za zeliščne izdelke za kajenje.

4) Predložitev informacij o elektronskih cigaretah in posodicah za polnjenje

Informacije, ki jih je treba predložiti na portalu EU-CEG, so navedene:

v členu 20 Direktive 2014/40/EU in izvedbenem sklepu o predložitvi informacij o elektronskih cigaretah in posodicah za polnjenje.

Te informacije je treba predložiti ustreznim organom v državi članici 6 mesecev, preden se dajo na trg novi ali bistveno spremenjeni izdelki.

V zvezi z izdelki, ki so že bili na trgu 20. maja 2016, je treba te informacije predložiti do 20. novembra 2016.

Več o zahtevanih informacijah v podatkovnem slovarju za elektronske cigarete in posodice za polnjenje. Slovar se delno uporablja tudi za breznikotinske izdelke.

5) Tehnične možnosti za predložitev podatkov

Z identifikacijsko število predlagatelja lahko informacije o izdelku predložite organu v državi članici na portalu EU-CEG na dva načina:

 1. samostojno (za podjetja z majhno informacijsko infrastrukturo).
  Podjetja lahko informacije vnesejo v obliki XML in jih nato naložijo na portal EU-CEG.
 2. iz sistema v sistem (za podjetja z obsežno informacijsko infrastrukturo ali številnimi izdelki):
  Za predložitev informacij iz sistema v sistem boste potrebovali dostop do omrežja e-dostave. To omrežje, ki ga upravlja Komisija, omogoča varen in zanesljiv prenos informacij. Ko boste prejeli svojo identifikacijsko številko predlagatelja, vas bodo kontaktirali z oddelka IT z navodili, kako vzpostaviti to tehnično rešitev.

Več teh dveh možnostih si preberite v naših tehničnih smernicah in/ali obiščite spletno knjižnico CircaBC (glej razdelek Prenos ).

Izjava o varstvu podatkov

Več o uporabi in varstvu osebnih podatkov v naši izjavi o varstvu podatkov .