EU Common Entry Gate (EU-CEG)

Nuoseklus procedūros paaiškinimas

Pagal Tabako gaminių direktyvą (2014/40/ES) tabako gaminių, elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų gamintojai ir importuotojai privalo teikti svarbiausią informaciją valstybių narių, kuriose jie ketina prekiauti tais gaminiais, valdžios institucijoms. Šiai informacijai teikti skirta IT priemonė yra ES bendras registravimo portalas (EU-CEG).

Kaip naudojantis ES bendro registravimo portalo (EU-CEG) sistema teikti ES valstybėms narėms informaciją apie tabako gaminius, elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas, kad būtų laikomasi Tabako gaminių direktyvos 2014/40/ES.

Prieš pradėdami atidžiai perskaitykite šią informaciją.

1) Ar turiu užsiregistruoti, kad man būtų priskirtas pateikėjo ID?

Užsiregistruoti, kad jums būtų priskirtas pateikėjo ID, reikia, jei:

 • esate tabako gaminių, elektroninių cigarečių arba pildomųjų talpyklų gamintojas arba importuotojas.
  Pateikėjo ID turėsite nurodyti kiekvieną kartą, kai teiksite informaciją apie gaminį naudodamiesi portalu EU-CEG. Jį turėtumėte nurodyti ir visoje savo korespondencijoje informacijos apie gaminį klausimais.

Pateikėjo ID NEREIKIA, jei:

 • esate trečioji šalis (t. y. gamintojo / importuotojo pasamdyta įmonė arba patarėjas), teikianti informaciją gamintojo / importuotojo vardu.

Net jei jūsų prašoma kreiptis dėl pateikėjo ID gamintojo arba importuotojo vardu, registracijos formoje turite įrašyti gamintojo arba importuotojo bendrovės duomenis.

PASTABA. Pateikėjo ID jums nesuteikia galimybės gauti kokios nors papildomos informacijos arba naudotis papildomomis sistemos EU-CEG funkcijomis.

2) Kaip užsiregistruoti, kad būtų priskirtas pateikėjo ID?

Toliau nurodyta, kokius veiksmus turite atlikti.

 1. Susikurkite EU Login (anksčiau ECAS) paskyrą, jei jos dar neturite.
 2. Parsisiųskite registracijos formą. Kad parsisiųstumėte rinkmeną, spustelkite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite „išsaugoti nuorodą kaip“ („save the link as“).
 3. Užpildykite formą.
 4. Išsiųskite formą (laikykitės joje pateikiamų nurodymų).
PASTABA. Pateikite formoje kuo daugiau informacijos (užpildykite ir tuos laukelius, kurių pildyti nėra privaloma) ir pridėkite visus oficialius dokumentus (pvz., bendrovės registracijos pažymėjimą, komunalinių paslaugų sąskaitą, mokesčių deklaraciją).

Gavę jūsų užpildytą formą, pradėsime pateikėjo ID priskyrimo procesą.

Jis gali užtrukti kelias dienas, ypač tais laikotarpiais, kai prašymų gaunama labai daug, tad gali tekti palaukti.

Prieš priskirdami pateikėjo ID galime paprašyti papildomos informacijos. Be to, turime teisę prireikus pateikėjo ID atšaukti.

3) Informacijos apie tabako gaminius teikimas

Informacija, kurią reikia pateikti naudojantis portalu EU-CEG, nurodyta

Direktyvos 2014/40/ES 5 straipsnyje ir įgyvendinimo sprendime dėl informacijos apie tabako gaminius teikimo.

Šią informaciją reikėtų pateikti atitinkamos valstybės narės valdžios institucijoms prieš teikiant rinkai bet kokius naujus arba pakeistus gaminius.

Jei gaminiai 2016 m. gegužės 20 d. jau buvo rinkoje, šią informaciją reikia pateikti iki 2016 m. lapkričio 20 d.

Išsamiau susipažinti su informacija, kurią reikia pateikti, galite tabako gaminių duomenų žodyne. Kai kurios šio žodyno dalys taip pat taikomos žoliniams rūkomiesiems gaminiams.

4) Informacijos apie elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas teikimas

Informacija, kurią reikia pateikti naudojantis portalu EU-CEG, nurodyta

Direktyvos 2014/40/ES 20 straipsnyje ir įgyvendinimo sprendime dėl informacijos apie elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas teikimo.

Šią informaciją reikia pateikti atitinkamos valstybės narės valdžios institucijoms prieš 6 mėnesius iki bet kokių naujų arba iš esmės pakeistų gaminių pateikimo rinkai.

Jei gaminiai 2016 m. gegužės 20 d. jau buvo rinkoje, šią informaciją reikia pateikti iki 2016 m. lapkričio 20 d.

Išsamiau susipažinti su informacija, kurią reikia pateikti, galite elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų duomenų žodyne. Kai kurios šio žodyno dalys taip pat taikomos gaminiams be nikotino.

5) Duomenų teikimo techninės galimybės

Gavęs pateikėjo ID turite dvi galimybes teikti ES valstybėms narėms informaciją apie gaminius naudodamiesi portalu EU-CEG.

 1. Galimybė naudotis atskira programa (jei bendrovės IT infrastruktūra menkai išplėtota).
  Naudodamasi XML generatoriumi bendrovė gali kurti pateiktis, kurias vėliau galima įkelti į portalą EU-CEG.
 2. Galimybė siųsti duomenis iš sistemos į sistemą (jei bendrovės IT infrastruktūra labai išplėtota arba gaminių yra daug).
  Kad būtų galima siųsti duomenis iš sistemos į sistemą, reikia turėti prieigą prie e. pristatymo tinklo. Šį tinklą tvarko Komisija, kad užtikrintų saugų ir patikimą informacijos perdavimą. Gavusi jūsų pateikėjo ID, Komisijos IT tarnyba su jumis susisieks ir pateiks tolesnius nurodymus, kaip naudotis šiuo techniniu sprendimu.

Daugiau informacijos apie šias dvi galimybes pateikiama mūsų techninėse gairėse ir Komisijos elektroninėje bibliotekoje „CircaBC“ (žr. informacijos siuntimui skirtą skyrių („Download“)).

Pareiškimas apie privatumo apsaugą

Apie tai, kaip naudojami ir saugomi jūsų asmens duomenys, informuojama mūsų pareiškime apie privatumo apsaugą.