EU Common Entry Gate (EU-CEG)

Üksikasjalik juhend

Tubakatoodete direktiivi (2014/40/EL)  kohaselt peavad tubakatoodete, e-sigarettide ja täitepakendite tootjad esitama oma toodete kohta andmeid nende liikmesriikide ametiasutustele, kus nad kavatsevad oma tooteid turustada. Andmete esitamiseks kasutatakse IT-lahendust nimega ELi ühisportaal (EU-CEG).

Kuidas kasutada ELi ühisportaali andmete esitamiseks ELi liikmesriikidele tubakatoodete, e-sigarettide ja täitepakendite kohta vastavalt tubakatoodete direktiivile 2014/40/EL .

Enne kui alustate, lugege palun hoolikalt läbi allpool esitatud juhised.

1) Kas ma pean end registreerima esitaja ID saamiseks?

Peate end esitaja ID saamiseks registreerima juhul, kui:

 • olete tubakatoodete, e-sigarettide või täitepakendite tootja või importija.
  esitaja ID kasutamine on vajalik alati, kui esitate tooteandmeid ELi ühisportaali kaudu. Samuti tuleb see märkida igas tooteandmete esitamisega seotud kirjavahetuses.

esitaja ID EI OLE vajalik juhul, kui:

 • olete kolmas osapool (nt tootja või importija palgatud ettevõte või nõustaja), kes esitab andmeid tootja või importija nimel.

Isegi kui teil on palutud end registreerida esitaja ID saamiseks tootja või importija nimel, peate registreerimisvormi täitma tootja või importija andmetega.

MÄRKUS: esitaja ID ei anna ELi ühisportaalis juurdepääsu täiendavale teabele ega funktsioonidele.

2) Kuidas registreeruda esitaja ID saamiseks?

Toimige järgmiselt.

 1. Looge omale ECASe konto, kui teil seda veel ei ole.
 2. Laadige alla registreerimisvorm. 
 3. Lugege läbi registreerimisvorm ja -juhend , mis on kättesaadav kõikides ELi ametlikes keeltes.
 4. Täitke vorm.
 5. Esitage vorm (järgides selles esitatud juhiseid).
MÄRKUS: Täitke vorm võimalikult üksikasjalikult (k.a valikulised väljad) ning lisage asjakohased ametlikud dokumendid (nt ettevõtte registreerimis- või asutamistunnistus, kommunaalteenuste arve, maksudeklaratsioon).

Kui oleme täidetud vormi kätte saanud, alustame teile esitaja ID loomist.

See võib kiiretel aegadel võtta mitu päeva, seega palume teil olla kannatlik.

Enne esitaja ID väljastamist võime teilt mõnikord küsida lisateavet. Samuti on meil õigus teie esitaja ID vajaduse korral tühistada.

3) Andmete esitamine tubakatoodete kohta

ELi ühisportaali kaudu tuleb teil esitada andmed, mis on loetletud

direktiivi 2014/40/EL artiklis 5 ning tubakatoodete kohta esitatavaid andmeid käsitlevas rakendusotsuses.

Andmed tuleb asjakohase liikmesriigi ametiasutustele esitada enne, kui lasete turule mis tahes uue või muudetud toote.

Toodete kohta, mis olid juba turul 20. mai 2016. aasta seisuga, tuleb andmed esitada 20. novembriks 2016.

Nõutavate andmete kohta leiate lisateavet tubakatoodete andmesõnastikust. Sõnastikus on andmeid ka taimsete suitsetatavate toodete kohta.

4) Andmete esitamine e-sigarettide ja täitepakendite kohta

ELi ühisportaali kaudu tuleb teil esitada andmed, mis on loetletud

direktiivi 2014/40/EL artiklis 20 ning e-sigarettide ja täitepakendite kohta esitatavaid andmeid käsitlevas rakendusotsuses.

Andmed tuleb asjakohase liikmesriigi ametiasutustele esitada kuus kuud enne seda, kui lasete turule mis tahes uue või põhjalikult muudetud toote.

Toodete kohta, mis olid juba turul 20. mai 2016. aasta seisuga, tuleb andmed esitada 20. novembriks 2016.

Nõutavate andmete kohta leiate lisateavet e-sigarettide ja täitepakendite andmesõnastikust. Sõnastikus on andmeid ka nikotiinivabade toodete kohta.

5) Tehnilised võimalused andmete esitamiseks

Kui teil on esitaja ID juba olemas, on teil kaks varianti tooteandmete esitamiseks liikmesriikidele ühisportaali kaudu.

 1. Eraldiseisev lahendus (sobib ettevõtetele, kelle IT-taristu on väike).
  Ettevõte kasutab XML-generaatorit, mis loob andmeühikud, mida saab hiljem ühisportaali üles laadida.
 2. Süsteemidevaheline lahendus (sobib ettevõtetele, kellel on suur IT-taristu ja palju tooteid).
  Süsteemidevahelise lahenduse kasutamiseks vajate juurdepääsu e-edastamise võrgustikule. Võrgustikku haldab Euroopa Komisjon ja selle eesmärk on võimaldada turvalist ja usaldusväärset andmeedastust. Kui olete esitaja ID kätte saanud, võtab komisjoni IT-osakond teiega ühendust ning nõustab teid tehnilise lahenduse loomisel.

Lisateabe saamiseks nimetatud kahe lahendusvõimaluse kohta tutvuge palun meie tehnilise juhendiga ja/või külastage komisjoni veebiraamatukogu CircaBC (vt rubriik „Allalaadimine “.

Andmekaitsepõhimõtted

Teabe saamiseks selle kohta, kuidas me kaitseme teie isikuandmeid, tutvuge palun meie andmekaitsepõhimõtetega .