EU Common Entry Gate (EU-CEG)

Trinvis vejledning

Ifølge tobaksvaredirektivet (2014/40/EU) skal producenter og importører af tobaksvarer, e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere indberette centrale oplysninger til myndighederne i de medlemslande, hvor de planlægger at markedsføre deres produkter. IT-værktøjet til at indberette disse oplysninger er EU's fælles indberetningsportal (EU-CEG).

Sådan bruger du EU's fælles indberetningsportal (EU-CEG) til at indberette oplysninger til medlemslandene om tobaksvarer, e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere for at overholde tobaksvaredirektivet 2014/40/EU.

Læs disse oplysninger grundigt, inden du begynder.

1) Skal jeg registrere mig for at få et "indberetter-ID"?

Du skal registrere dig for at få et indberetter-ID, hvis:

 • du er producent eller importør af tobaksvarer, e-cigaretter eller genopfyldningsbeholdere.
  Du skal bruge dit indberetter-ID, hver gang du indberetter produktoplysninger via EU-CEG. Du skal også angive det i al korrespondance vedrørende de produktoplysninger, du indberetter.

Du skal IKKE bruge et indberetter-ID, hvis:

 • du er tredjemand (f.eks. en virksomhed eller rådgiver, som er hyret af en producent/importør), som indberetter oplysninger på vegne af en producent/importør.

Hvis du bliver bedt om at registrere dig for at få et indberetter-ID på vegne af en producent eller importør, skal du udfylde registreringsformularen med fabrikantens eller importørens virksomhedsoplysninger.

BEMÆRK: Et indberetter-ID giver ikke adgang til yderligere oplysninger eller funktioner i EU-CEG-systemet.

2) Sådan registrerer du dig for at få et indberetter-ID

Du skal gøre følgende:

 1. Hvis du ikke allerede har en EU Login-konto (tidligere ECAS-konto), skal du oprette en.
 2. Download registreringsformularendu downloader filen ved at højreklikke og vælge "Gem linket som".
 3. Udfyld formularen.
 4. Indsend formularen (følg instrukserne i formularen).
BEMÆRK: Udfyld formularen så detaljeret som muligt (også de valgfrie felter), og vedhæft eventuelle officielle dokumenter (f.eks. selskabsregistrerings-/stiftelsesdokument, forsyningsregning eller selvangivelse).

Når vi har modtaget den udfyldte formular, starter vi processen med at tildele dig et indberetter-ID.

Det kan tage flere dage, især i travle perioder, så vær tålmodig.

Inden vi udsteder et indberetter-ID, vil vi muligvis bede dig om yderligere oplysninger. Vi forbeholder os også ret til at tilbagekalde et indberetter-ID, hvis det bliver nødvendigt.

3) Indberetning af oplysninger om tobaksvarer

De oplysninger, du skal indberette via EU-CEG, er angivet i:

Artikel 5 i direktiv 2014/40/EU og gennemførelsesafgørelsen om indberetning af oplysninger om tobaksvarer.

Du skal indberette disse oplysninger til myndighederne i medlemslandene, inden du markedsfører et nyt eller ændret produkt.

For produkter, som fandtes på markedet den 20. maj 2016, skal oplysningerne have været indberettet inden den 20. november 2016.

Find yderligere information om de krævede oplysninger i dataordbogen for tobaksvarer. Visse dele af denne ordbog gælder også for urtebaserede rygeprodukter.

4) Indberetning af oplysninger om e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere

De oplysninger, du skal indberette via EU-CEG, er angivet i:

Artikel 20 i direktiv 2014/40/EU og gennemførelsesafgørelsen om indberetning af oplysninger om e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere.

Du skal indberette disse oplysninger myndighederne i medlemslandene 6 måneder, inden du markedsfører et nyt eller væsentligt ændret produkt.

For produkter, som fandtes på markedet den 20. maj 2016, skal oplysningerne have været indberettet inden den 20. november 2016.

Find yderligere information om de krævede oplysninger i dataordbogen for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere. Visse dele af denne ordbog gælder også for nikotinfrie produkter.

5) Tekniske muligheder for indberetning af data

Når du har fået dit indberetter-ID, har du to muligheder for indberetning af produktoplysninger til medlemslandene via EU-CEG:

 1. En selvstændig løsning (for virksomheder med en lille IT-infrastruktur):
  Virksomhederne bruger en XML-generator til at oprette indberetninger, der kan uploades i EU-CEG senere.
 2. En "system til system"-løsning (for virksomheder med en stor IT-infrastruktur eller mange produkter):
  For at foretage system til system-indberetninger skal du have adgang til netværket for e-levering. Det er et netværk, der drives af Kommissionen, og som giver mulighed for at overføre oplysninger sikkert og pålideligt. Når du har modtaget dit indberetter-ID, vil Kommissionens IT-afdeling kontakte dig med yderligere instrukser om, hvordan du installerer denne tekniske løsning.

Du kan læse mere om de to muligheder i vores tekniske retningslinjer og/eller ved at besøge Kommissionens onlinebibliotek, CircaBC (se afsnittet "Download").

Erklæring om databeskyttelse

Du kan se, hvordan vi bruger og beskytter dine personoplysninger i vores erklæring om databeskyttelse.