EU Common Entry Gate (EU-CEG)

Information om tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare – EU:s webbportal EU-CEG

IMPORTANT NOTICE

24-11-2021

New XML Creator Release

A new version of the XML Creator Tool (1.5.2) has been released and is available for download from the CIRCABC online library (link). This version addresses some bugs and brings some other minor improvements in the user interface, including more clarity in some error messages (additional details can be found in the release notes). While the version 1.5.1 remains compatible we recommend that you upgrade to the latest version as soon as possible. Should you need any help, please contact our Support Team by email : SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu

EUCEG – Industry Stakeholders Webinar

The next webinar for the EUCEG industry stakeholders will take place on 8 December 2021 from 14:00 to 15:00. The agenda will include: latest production figures, overview of the EU-CEG components in production with a focus on the latest version of the XML Creator, future steps including releases foreseen for 2022.

Join from the meeting link
https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=mc9a1f23be6e0253297f87a8c8ea297bb

Join by meeting number
Meeting number (access code): 2740 060 4980
Meeting password: h9qBA4M3k5* (49722463 from phones)
                                
Join by phone
+32-262-00867 Belgium Toll
+352-2730-0072 Luxembourg Toll
Global call-in numbers

Join from a video system or application
Dial 27400604980 at ecconf.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Det gäller information om

  • ingredienser
  • utsläpp (t.ex. tjära, nikotin och kolmonoxid)
  • toxikologiska uppgifter.

EU har en särskild webbportal (EU-CEG) för de här uppgifterna.

Andra produkter

I vissa EU-länder kan portalen också användas för andra produkter, t.ex.

  • nya tobaksvaror
  • örtprodukter för rökning
  • nikotinfria e-cigaretter.

Informationskrav

Vilka uppgifter som tillverkare och importörer måste lämna förklaras i två genomförandebeslut:

Om EU-CEG

Syftet med portalen är att förenkla arbetet för företag och tillsynsmyndigheter och göra det lättare att jämföra uppgifter. Portalen har tagits fram av EU-kommissionen i nära samarbete med medlemsländerna och berörda branschaktörer. Den lanserades i maj 2016.