EU Common Entry Gate (EU-CEG)

Informacije o tobačnih izdelkih, elektronskih cigaretah in posodicah za ponovno polnjenje – skupni portal EU (EU-CEG)

V skladu z direktivo o tobačnih izdelkih (2014/40/EU)  morajo proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret in posodic za polnjenje organom v državah članicah, v katerih nameravajo tržiti izdelke, predložiti ključne informacije.

Vključene so informacije o:

  • sestavinah
  • emisijah
  • toksikoloških podatkih

Informacijsko orodje za zagotavljanje informacij se imenuje skupni portal EU (EU-CEG).

Drugi proizvodi

V nekaterih državah EU se lahko portal EU-CEG uporablja za zagotavljanje informacij o drugih proizvodih, denimo:

  • novih tobačnih izdelkih
  • zeliščnih izdelkih za kajenje
  • breznikotinskih elektronskih cigaretah

Zahteve po informacijah

Informacije, ki jih morajo zagotoviti proizvajalci in uvozniki, so določene v dveh izvedbenih sklepih:

Portal EU-CEG

EU-CEG je namenjen zmanjšanju upravnega bremena za podjetja in regulatorje ter omogoča lažjo primerjavo podatkov. Orodje, ki ga je razvila Evropska komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami in panožnimi deležniki, je v uporabi od maja 2016.